Krasnobród

Krasnobród jest miastem wchodzącym administracyjnie w skład powiatu zamojskiego i województwa lubelskiego. Uzdrowisko nizinne, położone na Roztoczu środkowym w dolinie rzeki Wieprz. Klimat jest w znacznym stopniu moderowany przez położenie – wzniesienia otaczające dolinę oraz zwarte obszary leśne (drzewostan sosnowy, jodłowy i bukowy) stanowią osłonę przed silnymi wiatrami. Uzdrowisko znajduje się w obszarze korzystnym dla prowadzenia aeroterapii, nie ma tu zanieczyszczeń powietrza, a lasy iglaste dostarczaj± dużą ilość naturalnych olejków eterycznych, przydatnych w terapii dróg oddechowych. Obok warunków bioklimatycznych, do tworzyw uzdrowiskowych Krasnobrodu zalicza się naturalne wody lecznicze (chlorkowo – sodowo -bromkowe, jodowe) i borowiny. Występujące tu solanki zostały zbadane w złożach, a ich wydobywanie i zastosowanie kuracyjne będzie możliwe po uruchomieniu zakładu przyrodoleczniczego. Bogate złoża miejscowej borowiny (Majdan Wielki) s± eksploatowane.

Początki zorganizowanej działalności uzdrowiskowej datuje się na 1884 rok. Wówczas to powstało sanatorium przeciwgruźlicze, jednak nie wytrzymało ono próby czasu, głównie za spraw± dużych trudności finansowych. W 1934 roku uruchomiono następne sanatorium (otwarcia dokonał prezydent Mościcki). Plany rozwojowe uzdrowiska przerwała II wojna światowa. W wyniku bombardowania całkowitemu zniszczeniu uległ obiekt sanatoryjny. Bezpośrednio po zakończeniu wojny podjęto prace nad odtworzeniem działalności uzdrowiskowej. W pałacu Fudakowskich (dotychczasowych właścicieli dóbr krasnobrodzkich) uruchomiono w 1950 roku sanatorium przeciwgruźlicze dla dzieci, zamienione funkcjonalnie już w dwa lata później na Dom Zdrowia – kontynuujący działalność przez następne dwa lata. W 1957 roku na bazie wyremontowanych obiektów ruszyło sanatorium rehabilitacyjne dla dzieci. Leczono w nim przede wszystkim choroby reumatyczne. Tradycje uzdrowiskowego leczenia dzieci w Krasnobrodzie kontynuuje dzisiejsze Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci, nazwane imieniem Janusza Korczaka.

W Krasnobrodzie uzdrowiskowe leczenie dzieci obejmuje m.in.: schorzenia układu ruchu (stany pourazowe układu kostno – stawowego, wady wrodzone układu kostno – mięśniowego, wady postawy); schorzenia układu nerwowo – mięśniowego (mózgowe porażenie dziecięce, niedowłady i porażenia OUN); schorzenia układu oddechowego (choroby krtani, astma oskrzelowa, mukowiscydoza, przewlekłe zapalenia: zatok, gardła i migdałków, stany po zapaleniu płuc). Dzieci leczone są w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych.

Zajęcia szkolne odbywają się w Zespole Szkół (podstawowa, gimnazjum, zespół zajęć pozalekcyjnych), ulokowanym w dawnym Pałacu Leszczyńskich. W razie zapotrzebowania realizowany jest również program szkoły specjalnej. Liczne obiekty sportowe, rekreacyjne, plac zabaw – umożliwiają wypełnienie czasu po zabiegach i zajęciach szkolnych. Opieka nad dziećmi jest sprawowana przez doświadczony personel we wszystkie dni tygodnia

Kierunki lecznicze uzdrowiska: choroby ortopedyczno – urazowe, choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne, choroby górnych dróg oddechowych, choroby dolnych dróg oddechowych, otyłość.

 

 

 

Witaj w klubie kuracjusza

Coś poszło nie tak, spróbuj raz jeszcze

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych zgodnie z polityką prywatności e-kurort.pl