Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym sprawuje Minister Zdrowia i wojewoda, a w odniesieniu do lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonego w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych, odpowiednio ci ministrowie w porozumieniu z Ministrem Zdrowia.

Realizację zadań Ministra Zdrowia w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego sprawuje:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Organizacji Ochrony Zdrowia – Wydział Uzdrowisk
Ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

 

Wojewoda sprawuje nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym prowadzonym przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze województwa przy pomocy naczelnego lekarza uzdrowiska.

Podstawowy akt prawny, regulujący kwestie związane z lecznictwem uzdrowiskowym:

 

Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

 

Świadczenia zdrowotne w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego udzielane są pacjentom na podstawie wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

– skierowania na leczenie uzdrowiskowe 

lub

– zaświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku.Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz wystawiający skierowanie (wniosek o potrzebie leczenia uzdrowiskowego) na leczenie uzdrowiskowe albo zaświadczenie o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku uwzględnia:

 • przebieg choroby będącej podstawą do leczenia uzdrowiskowego i przebieg leczenia tej choroby,
 • choroby współistniejące u pacjenta,
 • stan ogólny pacjenta a w szczególności:a) zdolność do samoobsługi,
  b) wydolność: układu krążenia, układu oddechowego, nerek,
 • efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego, jeżeli pacjent po raz kolejny korzysta z tej formy opieki.

W przypadku osób dorosłych zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego wynosi nie więcej niż raz na 12 miesięcy. Wyjątkiem od tej reguły jest leczenie uzdrowiskowe polegające na pobycie świadczeniobiorcy w szpitalu uzdrowiskowym lub, gdy świadczeniobiorca odbywa leczenie uzdrowiskowe w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym.

Lekarz kierując i kwalifikując pacjenta na leczenie uzdrowiskowe opiera się na wskazaniach i przeciwwskazaniach do leczenie uzdrowiskowego. Zarówno wskazania i jak i przeciwwskazania są analizowane indywidualnie w odniesieniu do każdego pacjenta.Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym wynosi dla leczenia:

 

 • w szpitalu uzdrowiskowym – 21 dni (okres może być wydłużony na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, za zgodą oddziału NFZ);
 • uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym – 28 dni;
 • w sanatorium uzdrowiskowym – 21 dni;
 • uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatorium uzdrowiskowym – 28 dni;
 • ambulatoryjnego – do 18 dni zabiegowych.

Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dla dzieci wynosi:

 • dla leczenia w szpitalu uzdrowiskowym – 27 dni (okres może być wydłużony na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, za zgodą oddziału NFZ); 
 • dla leczenia w sanatorium uzdrowiskowym – 21 dni;
 • dla leczenia ambulatoryjnego do 18 dni zabiegowych.

W razie istnienia przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego lekarz może skierować pacjenta na konsultację do właściwego lekarza specjalisty.Potwierdzenie skierowania przez NFZ

 

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki NFZ.

 

Właściwy do potwierdzenia skierowania jest oddział NFZ miejsca zamieszkania pacjenta lub jeśli nie można ustalić miejsca zamieszkania, oddział właściwy dla lekarza, który wystawił skierowanie.

 

Kwalifikacji dokonuje zespół lekarzy o specjalizacji balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej.

 

Skierowanie powinno być rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia do Funduszu. Termin ten może zostać przedłużony z przyczyn proceduralnych o 14 dni.

 

O przyznaniu lub odmowie przyznania sanatorium Wojewódzki Odział NFZ informuje pisemnie podając przyczyny.

 

UWAGA:

Ministerstwo Zdrowia informuje: Druk skierowania wystawiany przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie gwarantuje przydziału leczenia w uzdrowisku.

 

Także proponowane przez lekarza konkretne uzdrowisko jest wyłącznie wskazówką dla NFZ w przydziale skierowania.

Przeciwwskazania ogólne i kardiologiczne do leczenia uzdrowiskowego

 • ostre choroby zakaźne;
 • choroby zakaźne (czynna gruźlica, choroby weneryczne, choroby pasożytnicze, grzybica, świerzb, owsica, lamblioza);
 • ogniska zapalne (ropne zapalenie migdałów, ropne zapalenie zatok obocznych nosa, ropnie okołozębowe, grzybice skóry);
 • wirusowe zapalenia wątroby oraz objawy żółtaczki;
 • choroby mające istotne wskazania do zabiegów chirurgicznych w trybie ostrym (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerki, zwężenie odźwiernika, krwawienia z przewodu pokarmowego, przepuklina ze skłonnością do uwięźnięcia i inne);
 • pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania;
 • niewydolność wątroby;
 • skazy krwotoczne;
 • choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe znaczne i głębokie;
 • głębokie zaburzenia osobowości i zachowania stwarzające problemy w funkcjonowaniu społecznym;
 • organiczne zaburzenia psychiczne upośledzające funkcje poznawcze,
 • zniedołężnienie, całkowita niesprawność do samoobsługi;
 • choroby wyniszczające układowe;
 • ciężkie stany ogólne z przeciwwskazaniami do transportu;
 • dużego stopnia nietrzymanie moczu i kału (cewnikowanie na stałe pęcherza);
 • zespół uzależnienia od alkoholu, uzależnienie od substancji psychoaktywnych;
 • padaczka z częstymi napadami (jeden raz w miesiącu lub częściej, padaczka skroniowa);
 • czynna choroba nowotworowa;
 • stany w przebiegu leczenia operacyjnego lub zachowawczego czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych i nowotworów nerki, jeżeli leczenie uzdrowiskowe ma nastąpić przed upływem 5 lat, w przypadku pozostałych chorób nowotworowych przed upływem 1 roku od zakończenia leczenia;
 • ciąża i okres karmienia;
 • choroby niedokrwienne serca, takie jak:
  a. stabilna choroba niedokrwienna serca w stadium III-IV według CCS – stopień ograniczenia codziennej aktywności życiowej,
  b. niestabilna choroba niedokrwienna serca,
  c. zawał mięśnia sercowego,
  d. chorzy w pierwszych dwóch tygodniach po zawale,
  e. chorzy ze znacznie upośledzoną funkcją skurczową < 35 %,
  f. chorzy po zawale z wybitnie dodatnią próbą wysiłkową;
 • zaburzenia rytmu serca, takie jak:
  a. zespół chorego węzła zatokowego bez zabezpieczenia stymulatorem układu przewodzącego,
  b. utrwalone migotanie przedsionków bez odpowiedniego leczenia przeciwzakrzepowego lub z niewydolnością krążenia,
  c. zespół preekscytacji z częstymi napadami migotania przedsionków lub częstoskurczów nawrotnych,
  d. migotanie komór w wywiadzie, z wyjątkiem migotania komór we wczesnej fazie zawału i w wyniku ostrych zaburzeń elektrolitowych,
  e. częstoskurcz utrwalony w badaniu holterowskim (ponad 30 sekund) lub częste napady częstoskurczu w wywiadzie związane z organiczną chorobą serca,
  f. częstoskurcz nieutrwalony, salwy i pary pobudzeń dodatkowych;
 • zaburzenia przewodzenia: blok przedsionkowo-komorowy III stopnia bez zabezpieczenia układem stymulującym oraz bloki trójpęczkowe pęczka Hisa;
 • choroby mięśnia sercowego w fazie ostrej;
 • kardiomyopatia rozstrzeniowa z towarzyszącą niewydolnością krążenia;
 • infekcyjne zapalenie wsierdzia;
 • nadciśnienie tętnicze 3 stopnia z dwoma i więcej czynnikami ryzyka, w fazie złośliwej oraz w fazie powikłań narządowych, takich jak: niewydolność serca III-IV według NYHA oraz niewydolność nerek;
 • stany endokrynologiczne w zakresie przysadki, tarczycy i nadnerczy w okresie niewyrównania hormonalnego.Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego dzieci

Przy kierowaniu i kwalifikowaniu dzieci do leczenia uzdrowiskowego obowiązują przeciwwskazania takie, jak przy kierowaniu osób dorosłych, oraz dodatkowo:

 1. upośledzenia umysłowe znaczne lub głębokie;
 2. zespół Downa powodujący znaczny i głęboki niedorozwój; 
 3. padaczka – z uwzględnieniem stanu klinicznego i częstotliwości napadów; 
 4. wady serca siniczne i warunkowo siniczne; 
 5. schorzenia wymagające specjalnej, indywidualnej opieki (niewidomi, głuchoniemi) – tylko w przypadku braku opiekuna; 
 6. wady wrodzone ograniczające w znacznym stopniu czynności organizmu lub poszczególnych narządów; 
 7. ropne zmiany na skórze.

Źródło informacji: Ministerstwo Zdrowia

ZAREZERWUJ POBYT

Albatros Medical Spa

Kościuszki 6-8, Mielno

Alka Sun Resort

Wojska Polskiego 7, Ustronie Morskie

Balneoklinika St. George

Wojska Polskiego 2, Ciechocinek

Lawendowy Zdrój Medical & SPA

Korczyńska 25, Busko-Zdrój

Zakład Leczniczo – Rehabilitacyjny “NATURA”

Chopina 9, Busko-Zdrój

Słoneczny Zdrój Medical SPA & Wellness

ul. Bohaterów Warszawy 115, Busko-Zdrój

Centrum Medyczne Karpacz

Myśliwska 13, Karpacz

Hotel “Chale Graal”

Suhovolja 60a, Truskawiec

Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP

Lorentowicza 6, Ciechocinek

Sanatorium Uzdrowiskowe “Chemik”

Widok 13, Ciechocinek

Dom Zdrojowy – Uzdrowisko Ciechocinek

Leśna 3, Ciechocinek

Lila Medical SPA

Marii Konopnickiej 37, Ciechocinek

Eden

Słońska 15, Ciechocinek

Łazienki – Uzdrowisko Ciechocinek

aleja Armii Krajowej 6, Ciechocinek

Sanatorium Uzdrowiskowe „ORION”

Warzelniana 10, Ciechocinek

Pałac Łazienki II

Braci Raczyńskich 6, Ciechocinek

Pod Tężniami Ciechocinek

Warzelniana 7, Ciechocinek

Sanatorium “Krystynka”

Polna 16, Ciechocinek

Sanatorium Uzdrowiskowe “Grażyna”

Romualda Traugutta 6, Ciechocinek

DELFIN Medical Spa & Wellness

Darłowska 15, Dąbki

Sanatorium “Dom Zdrojowy”

Kolejowa 14, Szczawno-Zdrój

Centrum Zdrowia i Rekreacji Geovita

Letniskowa 4, Dąbki

Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji Geovita

Wyzwolenia 27, Dźwirzyno

Hotel Adam & Spa

ul.Lubelska 1a, Kudowa - Zdrój

Hotel Bristol Art& Medical Spa

1 Maja 1, Busko-Zdrój

Hotel DiAnna

Stepana Bandery 5, Truskawiec

Hotel Kudowa ****

Pogodna 16, Kudowa-Zdrój

Hotel Mirotel Resort & Spa

maidan Kobzaria, 1, Truskawiec

Hotel Polanica Resort & Spa

Górska 2, Polanica-Zdrój

Hotel VESNA

Sukhovolya 33, Truskawiec

Interferie Argentyt

Kielczanka

Rodziewiczówny 15, Kolobrzeg

Ledan

Kapitańska 61-63

Malinowy Dwór Medical Spa

Długa 10, Świeradów-Zdrój

Medical Sensus

Bolesława Chrobrego 1a-3, Polanica-Zdrój

Muflon Ustroń

Sanatoryjna 32, Ustroń

Ośrodek rehabilitacyjny Polanika

Laskowa 95, Chrusty

Pałac na Wodzie

Zarzecze 17B, Augustów

Pensjonat Solanna

Targowa 2

Prywatna Klinika Leczenia Bólu Rezydencja Live

Miodowa 7-8, Okole

Sanatorium Anna i Staś

ul. Leśna 2, Rymanów - Zdrój

Sanatorium CONTINENTAL MSWiA

ul. Nitribitta 4, Krynica-Zdrój

Sanatorium Cegielski Dąbki

Wydmowa 8, Dąbki

Sanatorium Energetyk

Kiepury 2A, Krynica-Zdrój

Sanatorium Uzdrowiskowe “GOŁĄBEK I OPATRZNOŚĆ”

ul Zdrojowa 53, Rymanów Zdrój

Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka

ul. Sanatoryjna 1, Krasnobród

Sanatorium Karpaty

Karpats'ka Street, 2, Truskawiec

Sanatorium Uzdrowiskowe “Łączność”

Warzelniana 4, Ciechocinek

Sanatorium Uzdrowiskowe “Modrzew”

Wierzbińskiego 50A, Inowrocław

Sanatorium Rolnik

Górskiego 14, Nałęczów

Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów

ul. Zdrojowa 3/5/7, Augustów

Sanatorium Uzdrowiskowe Koga

ul. Warszawska 6, Kudowa Zdrój

Sanatorium Uzdrowiskowe MAX

Lorentowicza 4, Ciechocinek

Sanatorium Uzdrowiskowe “Zacisze”

Juliusza Słowackiego 12, Kudowa Zdrój

Sanatorium Uzdrowiskowego “AZALIA”

Ofiar Katynia 3-5, Szczawno-Zdrój

Sanatorium Włókniarz

Rokosza 1, Busko Zdrój

Sanatorium Zgoda

Piłsudzkiego 42, Krynica-Zdrój

Solanki – Uzdrowisko Inowrocław

ul. Solankowa 77, Inowrocław

Sophia-Bryza

Plażowa 4, Sarbinowo

Dom Zdrojowy

Kolejowa 14, Szczawno-Zdrój

Szpital Rehabilitacyjny STANISŁAW

ul. Wolności 4, Lądek-Zdrój

Szpital Uzdrowiskowy “Słoneczko”

Rafińskiego 7, Kolobrzeg

Szpital Uzdrowiskowy “Jagusia”

ul. Słoneczna 17, Kudowa - Zdrój

Szpital Uzdrowiskowy Nr III Ciechocinek

Stanisława Staszica 5, Ciechocinek

Szpital Uzdrowiskowy “Polonia”

ul. Moniuszki 2, Kudowa Zdrój

Szpital Uzdrowiskowy Teresa

ul. Plac Zdrojowy 9, Jedlina – Zdrój

Szpital Uzdrowiskowy “Zameczek”

Stanisława Moniuszki 1, Kudowa-Zdrój

Tulipan Ustroń

Szpitalna 21, Kraków, Poland

Uzdrowisko Cieplice

Piotra Ściegiennego 9b, Jelenia Góra

Uzdrowisko Duszniki-Zdrój

Uzdrowisko Iwonicz

Torosiewicza 2 38-440 Iwonicz-Zdrój

Uzdrowisko Kamień Pomorski

Wojska Polskiego 2, Kamień Pomorski

Uzdrowisko Kołobrzeg

Ściegiennego 1, Kolobrzeg

Uzdrowisko Konstancin

Sue Ryder 1, Konstancin-Jeziorna

UZDROWISKO KRAKÓW SWOSZOWICE

Kąpielowa 70, Kraków

Uzdrowisko Krynica – Żegiestów

aleja Nowotarskiego 9/4, Krynica

Uzdrowisko Lądek – Długopole

Wolności 4, Lądek-Zdrój

Uzdrowisko Nałęczów

Aleja Stanisława Małachowskiego 5, Nałęczów

Uzdrowisko Polanica-Zdrój

Parkowa 4, Polanica-Zdrój

Uzdrowisko Połczyn

Zdrojowa 6, Połczyn-Zdrój

Uzdrowisko Sopot

Bolesława Chrobrego 6/8, Sopot

Uzdrowisko Świeradów

3 Maja 1, Świeradów

Uzdrowisko Świnoujście

Emilii Gierczak 1, Swinoujscie

Uzdrowisko Szczawno – Jedlina “Dom Zdrojowy”

Kolejowa 14, Szczawno-Zdrój

Uzdrowisko Ustka

Uzdrowisko Ustroń

ul. Sanatoryjna 1, Ustroń

Uzdrowisko Kopalnia Soli Wieliczka

Park Kingi 1 bud. I, Wieliczka

Uzdrowisko Wieniec

Brzozowa 1, Wieniec-Zdrój,

Uzdrowisko Wysowa

Wysowa-Zdrój 107

Uzdrowiskowe Centrum Rehabilitacji Jedlina – Zdrój

Sanatorium Victor

Sukhovolya, 19, Truskawiec

Villa Barbara

Wczasowa 171, Jaworze

Willa Rustykalna

Warzelniana 6, Ciechocinek

Witaj w klubie kuracjusza

Coś poszło nie tak, spróbuj raz jeszcze

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych zgodnie z polityką prywatności e-kurort.pl