Status uzdrowiska

W Polsce może być nadany obszarowi, który spełnia łącznie kilka warunków:

 

posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach (określonych ustawowo)

posiada klimat o właściwościach leczniczych na obszarze tym znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Realizuje określone wymagania w stosunku do ochrony środowiska.

Podstawowa problematyka lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce jest regulowana Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami, o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Ustawa określa m.in. kierunki lecznicze uzdrowisk, zasady oraz warunki prowadzenia i finansowania lecznictwa uzdrowiskowego.Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego to:

szpitale uzdrowiskowe

sanatoria uzdrowiskowe

przychodnie uzdrowiskoweSanatoria są zakładami lecznictwa uzdrowiskowego, realizującymi określone ustawowo formy leczenia:

w sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie

w sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 28-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie

w sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci (3-6 r. ż.) pod opieką osoby dorosłej: 21-dniowe, dla dzieci bezpłatne, natomiast opiekun dziecka ponosi pełny koszt pobytu wg cennika zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, a opiekun czynny zawodowo korzysta nadto z urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego

leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatorium uzdrowiskowym – kierowane do osób z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, z zaburzeniami wydzielania wewnętrznego (cukrzyca insulinozależna), ze schorzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego. Skierowania wystawiać mogą lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Turnusy 28-dniowe, świadczeniobiorcy otrzymują pięć zabiegów dziennie w dwóch cyklach: przed i popołudniowym, w tym jeden z użyciem naturalnych surowców leczniczych.

Zdecydowana większość sanatoriów w Polsce to sanatoria uzdrowiskowe, ulokowane w miejscowościach o statusie uzdrowiska.

Z pobytów sanatoryjnych można korzystać na podstawie skierowania (NFZ, ZUS, KRUS) – raz na osiemnaście miesięcy – ponosząc częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie (tzw. opłata sanatoryjna). Można też skorzystać z pobytu tzw. “komercyjnego” – kuracjusz opłaca osobiście wszystkie świadczenia (wyżywienie, zakwaterowanie, zabiegi). Sanatoria stosują często różnorodne zachęty promocyjne do skorzystania z tego trybu leczenia.Kierunki lecznicze uzdrowisk:

Kierunek leczniczy to możliwość leczenia określonej grupy chorób, wynikająca z dostępnych naturalnych surowców leczniczych i warunków klimatycznych.

choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia);

choroby układu nerwowego (neurologia);

choroby reumatologiczne (reumatologia);

choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia);

choroby naczyń obwodowych;

choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia);

choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia);

choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia);

cukrzyca (diabetologia);

otyłość;

choroby endokrynologiczne;

osteoporoza;

choroby skóry (dermatologia);

choroby kobiece (ginekologia);

choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia);

choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)

choroby oka i przydatków oka (choroby okulistyczne).Formy leczenia uzdrowiskowego:

w szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe, bezpłatne, w ramach czasowej niezdolności do pracy,

w szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 28-dniowe, bezpłatne, w ramach czasowej niezdolności do pracy,

w sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie,

w sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 28-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie,

w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci (3-18 r. ż.): 27-dniowe, bezpłatne,

w sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci (3-6 r. ż.) pod opieką osoby dorosłej: 21-dniowe, dla dzieci bezpłatne, natomiast opiekun dziecka ponosi pełny koszt pobytu wg cennika zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, a opiekun czynny zawodowo korzysta nadto z urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego,

leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci: 6-18 osobodni zabiegowych.

leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym – przeznaczone dla osób z wybranymi (określonymi przez NFZ) schorzeniami układów kostno-stawowego, i nerwowego oraz po niektórych urazach. Skierowanie na ten rodzaj leczenia mogą wystawiać lekarze z poradni specjalistycznej ortopedycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej lub reumatologicznej albo lekarze z oddziałów szpitalnych. Turnusy 28-dniowe, świadczeniobiorcy otrzymują pięć zabiegów dziennie w dwóch cyklach: przed i popołudniowym, w tym jeden z użyciem naturalnych surowców leczniczych.

leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatorium uzdrowiskowym – kierowane do osób z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, z zaburzeniami wydzielania wewnętrznego (cukrzyca insulinozależna), ze schorzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego. Skierowania wystawiać mogą lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Turnusy 28-dniowe, świadczeniobiorcy otrzymują pięć zabiegów dziennie w dwóch cyklach: przed i popołudniowym, w tym jeden z użyciem naturalnych surowców leczniczych.

Działalność leczniczo-rehabilitacyjna jest prowadzona również w specjalistycznych obiektach nie wchodzących w skład uzdrowisk.

Możliwy jest pełnopłatny pobyt w sanatorium uzdrowiskowym – poza skierowaniem z NFZ. Planując taki pobyt, należy odpowiednio wcześnie skontaktować się z wybranym sanatorium i zarezerwować termin.

Dołącz do klubu kuracjusza!

Otrzymuj najlepsze oferty pobytowe

*Nie wysyłamy spamu

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego,

od 14 marca 2020 r. do odwołania, 
uzdrowiska zawieszają swoją działalność.

 

Jeżeli posiadasz potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ 
skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które ma rozpocząć się po 14 marca 2020 roku, NIE JEDŹ, ZOSTAŃ W DOMU.

Skierowanie do sanatorium będzie mogło być zrealizowane w późniejszym terminie, z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących.

Pacjenci w trakcie turnusów mogą wrócić do domów.

Jeśli masz pytania dotyczące sanatorium, czekamy na Twój telefon od poniedziałku do piątku: 22 279 67 00 (od 8.00 do 16.00),  22 279 67 02 (od 14.00 do 16.00)