2020-02-26T11:56:20

Zanurkuj po zdrowie – leczenia za pomocą tlenoterapii hiperbarycznej

Początki terapii tlenem hiperbarycznym zwanej również tlenoterapią hiperbaryczną (HBO), związane są z leczeniem choroby dekompresyjnej u nurków. Obecnie jest ona skuteczną metodą leczenia wielu schorzeń, stosowaną z powodzeniem od wie lu lat. Jest terapią bezpieczną i bez bolesną.

Procedura HBO jest całkowicie bezpłatna dla pacjenta, koszt terapii pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia (nie dotyczy to prywatnych pracowni HBO, gdzie koszty terapii pokrywa ją pacjenci we własnym za kresie). Skierowanie na terapię HBO na podstawie określonych wskazań wystawia lekarz – specjalista.

Wskazaniami do leczenia za pomocą tlenoterapii hiperbarycznej są m.in. uraz wypadkowy (zespół zmiażdżeniowy), oparzenia (w tym oparzenia dróg oddechowych), ostra niedokrwistość krwotoczna, podduszenie, zapalenie kości odporne na leczenie, trudno gojące się rany (w tym zespół stopy cukrzycowej), nagły niedosłuch, za każenia tkanek miękkich (zgorzel gazowa), za tor po wietrz ny lub gazo wy, choroba dekompresyjna, za trucie tlenkiem węgla, uszkodzenia po promienne tkanek miękkich.

Należy również zwrócić uwagę, że terapia tlenem hiper barycznym jest długo trwałą metodą leczenia, wymagającą wielokrotnego powtarzania zabiegów (od 15 do 60 razy, w zależności od rodzaju schorzenia) stąd pacjentowi po trzeb na jest cierpliwość w oczekiwaniu na korzystny efekt leczniczy.

Powodzenie te go rodzaju leczenia jest również uzależnione od regularnej obecności pacjenta na zabiegach – efekt działania pojedynczego zabiegu trwa do 24 godzin od wyjścia z komory hiperbarycznej.

Zabieg HBO polega na tym, że pacjent wchodzi do tzw. komory hiperbarycznej zakłada na nos i usta lekką maskę przez którą doprowadzany jest czysty tlen i tym tlenem oddycha. W komorze hiperbarycznej pod czas zabiegu powietrze atmosferyczne jest stopniowo sprężane i przez to podwyższane do wartości 2,5 ATA, co odpowiada przebywaniu podwodą na głębokości 15 metrów.

Pacjent odczuwa sporadycznie wraże nie zatykania uszu oraz suchość w ustach. Jednorazowy seans w komorze hiperbarycznej trwa do ok. 2 godzin. W tym czasie ciało pacjenta jest wysycane czystym tlenem co wpływa pozytyw nie na zwiększenie ilości tlenu w obszarach przewlekle niedotlenionych takich jak niegojące się rany czy niedotlenienie ucha środkowego powodujące niedosłuch. Wysycenie tlenem komórek organizmu pod czas zabiegu HBO wpływa korzystnie m.in. na gojenie się ran trudno gojących się i przewlekłych, ograniczenie zakażeń, leczenie oparzeń dróg oddechowych, zapalenia kości oraz mięśni, leczenie nagłej głuchoty. Terapia HBO jest nieoceniona również w leczeniu za truć tlenkiem węgla oraz tzw. choroby głębinowej (kesonowej) u nurków. Oczywiście istnieją również przeciwwskazania dostosowania takich zabiegów. Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest stwierdzona ciężka choroba płuc.

Względnymi przeciwwskazania mi są m. in: astma, padaczka, klaustrofobia, infekcje dróg oddechowych, nosa czy uszu. Przed sesją HBO pacjent przebiera się w specjalną odzież wykonaną wyłącznie z materiałów naturalnych, nie zawierającą elementów z tworzyw sztucznych. Odzież taką dostarcza pacjentom pracownia hiperbarii tlenowej. Pacjenci chorujący na cukrzycę (diabetycy) mają zawsze przed sesją sprawdzany poziom cukru we krwi.

Przed rozpoczęciem sesji HBO pacjenci musza pozostawić wszystkie swoje przedmioty osobistego użytku w szatni. Mogą jedynie za brać butelkę z wodą niegazowaną aby w razie potrzeby ugasić pragnienie. W trakcie sesji w komorze hiperbarycznej pacjenci siedząc w komfortowych fotelach „lotniczych” mają możliwość oglądania telewizji i słuchania radia. Pod czas sesji pacjentom towarzyszy wysoko wykwalifikowany personel medyczny (tzw. atendanci).

Stan wszystkich pacjentów jest stale monitorowany przez dyżurne go lekarza anestezjologa specjalistę medycyny hiperbarycznej. Parokrotnie w trakcie sesji osoba obsługująca instalację HBO ogłasza tzw. przerwę powietrzną. W tym czasie pacjenci w komorze zdejmują z twarzy maski i oddychają przez 5 minut sprężonym powietrzem atmosferycznych. Po zakończeniu przerwy maski zakłada się ponownie. Przebieg całej sesji HBO (parametry techniczne) jest sterowany komputerowo, człowiek sprawuje jedynie nadzór nad systemem…

Czytaj więcej W sanatorium