Status uzdrowiska

W Polsce może być nadany obszarowi, który spełnia łącznie kilka warunków:

posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach (określonych ustawowo)

posiada klimat o właściwościach leczniczych na obszarze tym znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

Realizuje określone wymagania w stosunku do ochrony środowiska.

Podstawowa problematyka lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce jest regulowana Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami, o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Ustawa określa m.in. kierunki lecznicze uzdrowisk, zasady oraz warunki prowadzenia i finansowania lecznictwa uzdrowiskowego.

Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego to:

szpitale uzdrowiskowe

sanatoria uzdrowiskowe

przychodnie uzdrowiskowe

Sanatoria są zakładami lecznictwa uzdrowiskowego, realizującymi określone ustawowo formy leczenia:

W sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych:

21-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej:

28-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie.

W sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci (3-6 r. ż.) pod opieką osoby dorosłej:

21-dniowe, dla dzieci bezpłatne, natomiast opiekun dziecka ponosi pełny koszt pobytu wg cennika zakładu lecznictwa uzdrowiskowego.

Opiekun czynny zawodowo korzysta nadto z urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatorium uzdrowiskowym – kierowane do osób z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, z zaburzeniami wydzielania wewnętrznego (cukrzyca insulinozależna), ze schorzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego.

Skierowania wystawiać mogą lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Turnusy 28-dniowe, świadczeniobiorcy otrzymują pięć zabiegów dziennie w dwóch cyklach: przed i popołudniowym, w tym jeden z użyciem naturalnych surowców leczniczych.

Zdecydowana większość sanatoriów w Polsce to sanatoria uzdrowiskowe, ulokowane w miejscowościach o statusie uzdrowiska.

Z pobytów sanatoryjnych można korzystać na podstawie skierowania (NFZ, ZUS, KRUS) – raz na osiemnaście miesięcy – ponosząc częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie (tzw. opłata sanatoryjna). Można też skorzystać z pobytu tzw. “komercyjnego” – kuracjusz opłaca osobiście wszystkie świadczenia (wyżywienie, zakwaterowanie, zabiegi).

Sanatoria stosują często różnorodne zachęty promocyjne do skorzystania z tego trybu leczenia.

Kierunki lecznicze uzdrowisk:

Kierunek leczniczy to możliwość leczenia określonej grupy chorób, wynikająca z dostępnych naturalnych surowców leczniczych i warunków klimatycznych.

 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia);
 • choroby układu nerwowego (neurologia);
 • choroby reumatologiczne (reumatologia);
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia);
 • choroby naczyń obwodowych;
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia);
 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia);
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia);
 • cukrzyca (diabetologia);
 • otyłość;
 • choroby endokrynologiczne;
 • osteoporoza;
 • choroby skóry (dermatologia);
 • choroby kobiece (ginekologia);
 • choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia);
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia);
 • choroby oka i przydatków oka (choroby okulistyczne).

Formy leczenia uzdrowiskowego:

W szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe, bezpłatne, w ramach czasowej niezdolności do pracy.

W szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 28-dniowe, bezpłatne, w ramach czasowej niezdolności do pracy.

W sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie.

W sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 28-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie.

W szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci (3-18 r. ż.): 27-dniowe, bezpłatne.

W sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci (3-6 r. ż.) pod opieką osoby dorosłej: 21-dniowe, dla dzieci bezpłatne, natomiast opiekun dziecka ponosi pełny koszt pobytu wg cennika zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, a opiekun czynny zawodowo korzysta nadto z urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego.

Leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci: 6-18 osobodni zabiegowych.

Leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym – przeznaczone dla osób z wybranymi (określonymi przez NFZ) schorzeniami układów kostno-stawowego, i nerwowego oraz po niektórych urazach.

Skierowanie na ten rodzaj leczenia mogą wystawiać lekarze z poradni specjalistycznej ortopedycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej lub reumatologicznej albo lekarze z oddziałów szpitalnych.

Turnusy 28-dniowe, świadczeniobiorcy otrzymują pięć zabiegów dziennie w dwóch cyklach: przed i popołudniowym, w tym jeden z użyciem naturalnych surowców leczniczych.

Leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatorium uzdrowiskowym – kierowane do osób z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, z zaburzeniami wydzielania wewnętrznego (cukrzyca insulinozależna), ze schorzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego.

Skierowania wystawiać mogą lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Turnusy 28-dniowe, świadczeniobiorcy otrzymują pięć zabiegów dziennie w dwóch cyklach: przed i popołudniowym, w tym jeden z użyciem naturalnych surowców leczniczych.

Działalność leczniczo-rehabilitacyjna jest prowadzona również w specjalistycznych obiektach nie wchodzących w skład uzdrowisk.

Możliwy jest pełnopłatny pobyt w sanatorium uzdrowiskowym – poza skierowaniem z NFZ. Planując taki pobyt, należy odpowiednio wcześnie skontaktować się z wybranym sanatorium i zarezerwować termin.

Informacje

Informator kuracjusza

Informator kuracjusza

Znajdziesz tu wszystkie niezbędne informacje uzdrowiskowe. Od skierowania po wypis z sanatorium.

Sprawdź
Zabiegi w sanatoriach

Zabiegi w sanatoriach

Sprawdź jakie zabiegi możesz otrzymać będąc w uzdrowisku / sanatorium.

Sprawdź
Opłaty w sanatoriach

Opłaty w sanatoriach

Sprawdź co zapewnia NFZ / ZUS a co nie jest refundowane.

Sprawdź