Informacje ogólne

 • Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego e-kurort.pl (zwanym dalej Serwis).
 • Serwis dostępny jest pod adresem www.e-kurort.pl
 • Administratorem Serwisu jest firma: Comec sp.z.o.o, z siedzibą w Pustkowie, ul. Nadmorska 18, NIP 8571927906, KRS 0000804826 (zwanym dalej E-kurort).
 • W Serwisie prezentowane są oferty usług pobytowych z zakresu opieki zdrowotnej, leczenia, rehabilitacji oraz spa (zwane dalejOferty) realizowanych przez podmioty, posiadające zdolność prawną do świadczenia wyżej wymienionych usług (zwane dalej Partner) i które współpracują z E-kurort. Serwis dzięki swojej funkcjonalności umożliwia dokonywanie rezerwacji usług pobytowych oferowanych przez Partnerów (zwanych dalej Rezerwacjami).
 • E-kurort nie pobiera żadnych opłat od osoby korzystającej z serwisu (zwaną dalej Użytkownik) za dokonanie Rezerwacji. Korzystanie z Serwisu jest w pełni bezpłatne.
 • Do korzystania z Serwisu konieczny jest: dostęp do internetu, aktualne konto e-mail, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript, akceptacja plików cookies.

  Oferta

  • Za pośrednictwem Serwisu użytkownik dokonuje rezerwacji Oferty świadczonej przez Partnera, który współpracuje z E-kurort.
  • Oferta zawiera wszystkie niezbędne informacje (opisy, cena i zdjęcia). dostarczone przez Partnera. Partner zobowiązują się do aktualizacji opisu, dostępności oraz cen Oferty pobytowej.

  Rezerwacja i Płatności

  • Aby dokonać Rezerwacji użytkownik po wybraniu oferty musi wypełnić formularz rezerwacji dostępny w Serwisie.
  • Wypełniając formularz rezerwacji, użytkownik zobowiązany jest podać wymagane dane i dokonać płatności za rezerwację na rzecz Partnera.
  • Użytkownik w procesie rezerwacji zobowiązany jest do podania pełnych i prawdziwych danych.
  • E-kurort przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji rezerwacji oraz na zasadach określonych w polityce prywatności serwisu. W szczególności, przekazuje dane do Partnera, u którego dokonano rezerwacji Oferty.
  • Użytkownik może dokonać wpłaty całej kwoty należnej Partnerowi, w momencie dokonywania Rezerwacji. Opłaty dodatkowe zawarte w opisie Oferty użytkownik uiszcza po zameldowaniu w obiekcie.
  • Użytkownik może dokonać wpłaty zadatku w wysokości 30% kwoty należnej Partnerowi, w momencie dokonywania Rezerwacji. Pozostałą część kwoty (70%) oraz opłaty dodatkowe zawarte w opisie Oferty użytkownik uiszcza po zameldowaniu po zameldowaniu.
  • Użytkownik może bez żadnych konsekwencji anulować rezerwację w ciągu 24 godzin od daty jej dokonania.
  • Po upływie 24 godzin, Użytkownik może bezpłatnie anulować rezerwację nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.
   Anulowanie rezerwacji w okresie krótszym niż 21 dni, ale późniejszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu, wiąże się z utratą 30% kwoty za dokonaną rezerwację.
   Opłata za rezerwację anulowaną w okresie, krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu nie podlega zwrotowi.
  • Bezpieczne rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, działająca na rzecz i zlecenie E-kurort.pl
  • Użytkownik w celu dokonania płatności zostaje przekierowany na stronę internetową, prowadzoną przez Przelewy24.pl. Strona prowadzoną przez podmiot świadczący usługi płatnicze umożliwia dokonanie płatności.
  • Po dokonaniu płatności, użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail podsumowanie Rezerwacji zawierające: nr rezerwacji, nazwa oferty pobytowej, ilość osób, data pobytu, kwota rezerwacji, sposób płatności, kwota płatności.
  • Opłaty dodatkowe, które zostały opisane w Ofercie związane z pobytem, nie są wliczone w cenę rezerwacji.
  • Użytkownik okaże potwierdzenie rezerwacji w momencie meldunku.

  Umowa

  • E-kurort działa, jako agent w imieniu Partnera, który ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wykonanie usługi pobytowej objętej Ofertą.
  • Po dokonaniu Rezerwacji, pomiędzy użytkownikiem a Partnerem zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi pobytowej określonej w Ofercie.
  • E-kurort nie jest stroną umowy pomiędzy Partnerem a użytkownikiem Serwisu.
  • E-kurort nie jest pełnomocnikiem, Partnera ani użytkownika w zakresie zawarcia umowy między nimi.
  • E-kurort nie jest pośrednikiem użytkownika działającym na jego zlecenie.
  • E-kurort nie jest oferentem usług pobytowych, jedynie dzięki swojej funkcjonalności umożliwia zawarcie umowy pomiędzy użytkownikiem a Partnerem.

  Newsletter

  • Użytkownik może zapisać się na newsletter E-kurort i otrzymywać drogą elektroniczną informacje o specjalnych ofertach, promocjach, konkursach i nowościach.
  • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi newslettera, klikając w odpowiedni link umieszczony w stopce otrzymanej wiadomości bądź poprzez wysłanie prośby o rezygnację na adres E-kurort (bok@e-kurort.pl)).
  • Użytkownik dobrowolnie wyraził zgodę na otrzymanie newslettera poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w odpowiednie pole.

  Reklamacje

  • Reklamacje dotyczące świadczenia usług objętych Rezerwacją należy kierować bezpośrednio do Partnera lub za pośrednictwem E-kurort na adres bok@e-kurort.pl).
  • Reklamacje skierowane do E-kurort pod adres bok@e-kurort.pl)zostaną przekierowane do Partnera w ciągu 48 godzin od daty wpływu.
  • Reklamacje dotyczące płatności powinny być kierowane do E-kurort. Serwis rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni roboczych.
  • Wszelkie reklamacje związane z działaniem Serwisu należy kierować do E-kurort na adres bok@e-kurort.pl) Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni roboczych.
  • W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem, spory będą rozstrzygane w sposób polubowny poprzez mediacje.

  Uprawnienia i odpowiedzialność E-kurort

  • E-kurort zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania funkcjonalności Serwisu ze względu na prace konserwatorskie bądź inne niespodziewane utrudnienia funkcjonalności lub dostępności Serwisu. Podczas tych prac może nastąpić utrata danych. E-kurort nie gwarantuje pełnej dostępności Serwisu i zabezpieczenia przed utratą danych.
  • E-kurort nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z okoliczności opisanych w pkt. 1. powyżej oraz z przyczyn niezależnych od E-kurort.
  • E-kurort zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta użytkownika w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub działania, która może wpłynąć na działania, funkcjonalność Serwisu.

  Postanowienia końcowe

  • Regulamin dostępny jest w Serwisie i obowiązuje od dnia 1 maj 2019
  • E-kurort zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnej chwili. Zmiana regulaminu nie ma zastosowania do dokonanych wcześniej Rezerwacji.
  • Prawem dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie.