Skierowany do sanatorium ponosi następujące koszty:

 • przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,
 • częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w
 • sanatorium uzdrowiskowym,
 • opłatę uzdrowiskową w kwocie ustanowionej przez Radę Gminy.

Odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym nie ponoszą:

 • dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej do ukończenia lat 26
 • dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu bez ograniczenia wieku
 • dzieci uprawnione do renty rodzinnej.

Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest zróżnicowana ze względu na sezon rozliczeniowy, w w którym świadczeniobiorca odbywa leczenie.

Ustalone są dwa sezony rozliczeniowe:

 • sezon I – od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;
 • sezon II – od dnia 1 maja do dnia 30 września.

Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest uzależniona również od warunków zakwaterowania. O częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu zostaniesz poinformowany w dokumencie, który otrzymasz na swój adres domowy. Opłatę pobiera się przed rozpoczęciem pobytu, najpóźniej w pierwszym dniu pobytu.

Jeżeli Twój pobyt w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, wysokość częściowej odpłatności oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

Jeżeli skrócisz pobyt w sanatorium uzdrowiskowym wysokość częściowej odpłatności ulegnie obniżeniu, ale tylko wtedy gdy skrócenie pobytu nastąpiło:

 • z przyczyn leżących po stronie sanatorium, do którego pacjenta skierowano na leczenie uzdrowiskowe,
 • z powodu choroby, która uniemożliwia pacjentowi kontynuowanie pobytu w sanatorium,
 • z przyczyn niezależnych od pacjenta, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny albo osoby pozostającej pod opieką pacjenta.

W takich przypadkach odpłatność ulegnie obniżeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni odpowiadających pełnym dobom, o które pobyt został skrócony, i odpłatności (wymienionej w tabeli).

Jeśli pacjent skróci pobyt w sanatorium uzdrowiskowym z innych przyczyn, wówczas ponosi pełną odpłatność.

Uwaga: o aktualnych stawkach opłat zostaniesz poinformowany przy odbiorze skierowania.

Lp.Standard zakwaterowanieI sezon rozliczeniowy
Od 1.X. do 30.IV
Cena za jeden osobodzień
II sezon rozliczeniowy
Od 1.V do 30.IX
Cena za jeden osobodzień
1Pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym32.60 zł40,90 zł
2Pokój 1-osobowy w studio26,10 zł37,40 zł
3Pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego24,90 zł33.20 zł
4Pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym19,50 zł27.30 zł
5Pokój 2-osobowy w studio16.50 zł24,90 zł
6Pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego14.20 zł19.50 zł
7Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym12.50 zł14.80 zł
8Pokój wieloosobowy w studio11.90 zł13.60 zł
9Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego10.60 zł11.90 zł

Informacje

Informator kuracjusza

Informator kuracjusza

Znajdziesz tu wszystkie niezbędne informacje uzdrowiskowe. Od skierowania po wypis z sanatorium.

Sprawdź
Zabiegi w sanatoriach

Zabiegi w sanatoriach

Sprawdź jakie zabiegi możesz otrzymać będąc w uzdrowisku / sanatorium.

Sprawdź
Opłaty w sanatoriach

Opłaty w sanatoriach

Sprawdź co zapewnia NFZ / ZUS a co nie jest refundowane.

Sprawdź