2020-07-30T13:16:05

Poznaj uboczne skutki pandemii Koronawirusa

Pandemia wywołana przez nowego koronawirusa szeroko odbije się na naszym zdrowiu,nie tylko fizycznym. Na wystąpienie wielu nieoczywistych, negatywnych efektów zdrowotnych obecnego kryzysu wskazują wyniki badań rynku i opinii z Polski oraz zagranicy. Wszyscy już wiedzą, że zakażenie nowym koronawirusem może doprowadzić do zagrażającego życiu ostrego zapalenia płuc, a także uszkodzenia innych narządów wewnętrznych. Niestety,na tym nie koniec zagrożeń. Pośrednio, pandemia oraz wymuszone przez nią restrykcje, ograniczenia i zmiany w codziennym funkcjonowaniu,mogą doprowadzić do wystąpienia wielu dodatkowych, niekorzystnych skutków zdrowotnych. Jakich konkretnie?

 

Koronawirus a badania profilaktyczne 

Niepokojące wnioski płyną miedzy innymi z sondażu zrealizowanego w kwietniu przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS.

Jego celem było zbadanie wpływu pandemii na zachowania zdrowotne Polaków, w tym zwłaszcza na wykonywanie badań diagnostycznych w kierunku chorób innych niż COVID-19 (np. sercowo-naczyniowych czy nowotworowych).

„Jak pokazują wyniki badania, tylko 12 proc. dorosłych Polaków wykonuje obecnie dobrowolne badania diagnostyczne. To dane zatrważające, bo pozwalają spodziewać się fali nowych diagnoz chorób o najwyższej śmiertelności, gdy COVID-19 wycofa się albo świadczenie usług medycznych wróci do stanu sprzed epidemii. Czy te diagnozy nie będą wtedy zbyt późne? Czy obejmą wszystkich, którzy wymagają diagnozowania? Czy system opieki zdrowotnej w Polsce jest przygotowany na nową falę nowo zdiagnozowanych pacjentów?To tylko niektóre problemy, z którymi przyjdzie zmierzyć się po epidemii” – czytamy we wnioskach ze wspomnianego badania.

Ponadto z sondażu wynika,że w czasie pandemii dobrowolne badania diagnostyczne wykonuje tylko 9 proc. Polaków w wieku 60-69 lat, a jest to przecież wiek, w którym lekarze zalecają systematyczne badanie się i monitorowanie stanu swojego zdrowia.

Warto w tym kontekście przypomnieć, że przed pandemią – w badaniu ARC Rynek i Opinia z listopada 2019 roku – aż 60 proc. respondentów deklarowało, że wykonało już część lub wszystkie zalecane dla ich grupy wiekowej badania profilaktyczne. Niestety wiele wskazuje na to, że teraz w tej dziedzinie dojdzie do dużego regresu.

 

Koronawirus: czego najbardziej obawiają się Polacy

Rzecz jasna głównym powodem unikania badań profilaktycznych jest obecnie obawa przed zakażeniem się nowym korona wirusem w placówce służby zdrowia czy też laboratorium diagnostycznym.

Z przeprowadzonego pod koniec kwietnia sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) oceniającego wpływ pandemii na co-dzienne życie Polaków wynika, że aż 69 proc. z nas boi się zakażenia koronawirusem SARS–CoV-2 (w tym 26 proc. boi się tego bardzo). Dla porównania 28 proc. Polaków deklaruje, że się tego nie boi.

Z kolei badanie IBRIS wskazało, że aż 81 proc. Polaków boi się zakażenia koronawirusem bliskiej osoby. Niewiele mniej – 79 proc. obawia się ciężkiego przebiegu infekcji u bliskiej osoby. Okazuje się zatem, że o zdrowie bliskich boimy się bardziej aniżeli o swoje własne!

 

Koronawirus i alkohol

Z doniesień medialnych wynika,że wzrost sprzedaży alkoholu w Polsce w marcu i kwietniu, liczony rok do roku, wyniósł od kilku nawet do kilkunastu procent. Podobne zjawisko ob-serwowane jest w wielu innych krajach świata, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Firma badawcza Nielsen podała niedawno dane, z których wynika, że np. w USA, w ciągu pierwszych 7 tygodni pandemii (do 18 kwietnia) sprzedaż alkoholu w tradycyjnych sklepach wzrosła o 21 proc., podczas gdy w internecie była wyższa aż o 234 proc. – w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Warto dodać, że znacząco wzrosła w czasie pandemii w USA sprzedaż alkoholu w opakowaniach o zwiększonej pojemności oraz w tzw. wielopakach.

 

Zajadanie stresu w czasie pandemii

Frapujące są też wyniki badań sondażowych Ifop z Francji. Wynika z nich, że po ponad siedmiu tygodniach narodowej kwarantanny 57 proc. Francuzów przybrało na wadze średnio o ponad 2 kg! Respondenci tego sondażu przyznali, że zagryzali stres np. czekoladą, mniej się ruszali i pili aperitify z przyjaciółmi przy komunikatorach społecznościowych. Co ciekawe, francuscy mężczyźni przytyli bardziej niż kobiety (średnio o 2,7 kg vs. 2,3 kg).

 

Koronawirus: czego najbardziej obawiają się Polacy

Rzecz jasna głównym powodem unikania badań profilaktycznych jest obecnie obawa przed zakażeniem się nowym korona wirusem w placówce służby zdrowia czy też laboratorium diagnostycznym.

Z przeprowadzonego pod koniec kwietnia sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) oceniającego wpływ pandemii na co-dzienne życie Polaków wynika, że aż 69 proc. z nas boi się zakażenia koronawirusem SARS–CoV-2 (w tym 26 proc. boi się tego bardzo). Dla porównania 28 proc. Polaków deklaruje, że się tego nie boi.

Z kolei badanie IBRIS wskazało, że aż 81 proc. Polaków boi się zakażenia koronawirusem bliskiej osoby. Niewiele mniej – 79 proc. obawia się ciężkiego przebiegu infekcji u bliskiej osoby. Okazuje się zatem, że o zdrowie bliskich boimy się bardziej aniżeli o swoje własne!

 

Czytaj więcej w najnowszym numerze  w sanatorium e-kurort