2020-01-13T14:59:26

Jedzenie kontra tycie

Ponad połowa Polaków ma problemy ze zbyt dużą wagą ciała, a jednocześnie większość jest przekonana, że zdrowo się odżywia. Ten rodzaj samouspokojenia, że z naszą dietą wszystko jest w porządku, może być przyczyną wzrostu zachorowań na cukrzycę.

 

O ile od 2010 roku do 2014 roku nie notowaliśmy zmian w BMI Polaków, o tyle w ciągu ostatnich pięciu lat problemy z utrzymaniem prawidłowej wagi znacząco się pogłębiły” – komentuje Monika Rutkowska z Centrum Badania Opinii Społecznej.

 

Młodzi mężczyźni częściej z brzuszkiem

 

Z przeprowadzonych w lipcu 2019 roku badań CBOS wynika, że ponad połowa Polaków (59 proc.) ma problem z nadwagą, w tym jedna piąta (21 proc.) z otyłością. W porównaniu z poprzednim sondażem przeprowadzonym w 2014 roku odsetek osób z nad-mierną wagą istotnie się zwiększył.

 

Nadwaga jest związana przede wszystkim z płcią i wiekiem badanych. Częściej pojawia się u mężczyzn niż u kobiet. Częstość jej występowania zwiększa się też wraz z wiekiem.

 

Szczegółowe analizy danych CBOS ujawniają jeszcze jedną zależność – mężczyźni w młodszym wieku częściej niż kobiety zaczynają mieć problem z nadwagą. „Wśród mężczyzn już w grupie wiekowej 25–34 lata nadwaga zaczyna przeważać nad wagą prawidłową, natomiast u kobiet nadwaga zaczyna przeważać dopiero po 45. roku życia, a wyraźnie – w grupie 55+.

 

Co ciekawe, w najstarszej kategorii wiekowej odsetki kobiet i mężczyzn z nadwagą (w tym z otyłością) są zbliżone” – podkreśla Monika Rutkowska.

 

Pozytywne samooceny

 

Wskaźnik masy ciała jest związany z samooceną stanu zdrowia. W większości zadowoleni ze swojego stanu zdrowia są ankietowani z wagą prawidłową oraz nadwagą.

 

Wraz ze wzrostem wagi, rośnie odsetek Polaków negatywnie oceniających swój stan zdrowia. Jak podaje CBOS, wśród osób z wagą prawidłową o złym stanie zdrowia mówi 6 proc. respondentów, nieco częściej ta odpowiedź pojawia się wśród osób z nadwagą (8 proc.), a najczęściej źle oceniają swój stan zdrowia osoby otyłe (16 proc.).BMI wpływa też na samoocenę własnego wyglądu.

 

Do najbardziej zadowolonych należą badani z wagą prawidłową, nieco mniej – z nadwagą. Najbardziej niezadowolone ze swojego wyglądu są osoby z otyłością (59 proc.).

 

 

Zdrowa dieta

 

Na wartość wskaźnika BMI wpływa sposób odżywiania. Większość respondentów CBOS uważa, że odżywia się zdrowo lub bardzo zdrowo. Do niezdrowego odżywiania się przyznają się głównie osoby z otyłością – 31 proc. ankietowanych z tej grupy.

 

Z sondażu wynika też, iż stosunkowo niewielu Polaków stosuje specjalne diety. Przyznaje się do tego co dziesiąty badany spośród osób z prawidłową wagą ciała i tylko 7 proc. respondentów z nadwagą. W przypadku osób z otyłością, 14 proc. zadeklarowało, że w okresie 12 miesięcy przed przeprowadzeniem ankiety stosowało dietę (więcej o diecie Polaków czytaj na stronach 10-13).

 

„Osoby otyłe zazwyczaj dobrze oceniają swój stan zdrowia i sposób odżywiania się” – podsumowuje wyniki badania „Czy Polacy mają problem z nadwagą?” Monika Rutkowska.

 

 

Groźna cukrzyca

 

Przekonanie o zdrowym odżywianiu i generalnie pozytywna samoocena stanu zdrowia przez Polaków, którzy jednocześnie mają świadomość problemów z nadwagą i otyłością, mogą być nieco niepokojące. „Skoro taki stan jest akceptowany, trudno oczekiwać działań w celu obniżenia wagi ciała.

 

Pośrednio wskazują na to odpowiedzi respondentów na pytanie o stosowanie diety” – mówi dr n. med. Bożena Trojanowska, kardiolog z Uzdrowiska Nałęczów. W świetle danych medycznych widać, że problemy zdrowotne związane z nieprawidłowym odżywianiem i nadmierną masą ciała narastają.

 

Wystarczy zajrzeć do opublikowanego w listopadzie 2019 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia raportu na temat cukrzycy – choroby, która bezpośrednio wiąże się z otyłością i która, nieleczona lub nieodpowiednio leczona, prowadzi do poważnych powikłań. W 2018 roku w Polsce było 2,9 miliona osób dorosłych (powyżej 17. roku życia) chorych na cukrzycę. Porównując do całej populacji dorosłych, oznacza to, że prawie co dziesiąty dorosły Polak miał cukrzycę.

zródło: nasze zdroje nr 8