Portal Kurortów Polskich

Uzdrowisko Inowrocław

Inowrocław jest miastem, wchodzącym administracyjnie w skład województwa kujawsko - pomorskiego. Uzdrowisko nizinne na Równinie Inowrocławskiej. Ze względu na występowanie licznych złóż solnych (tzw. wysad solny) mówi się o Inowrocławiu, że jest "miastem na soli". Podstawowymi tworzywami uzdrowiskowymi w Inowrocławiu są solanki i borowiny. Klimat nizinny słabo bodźcowy. W części uzdrowiskowej miasta (Park Solankowy) panuje swoisty mikroklimat, determinowany terenami solankowymi.

Działalność uzdrowiskowa została zapoczątkowana w zorganizowanej formie już w roku 1876. Pierwsze obiekty służyły do kuracji kąpielowych, kolejne przeznaczono jako bazę pobytową dla kuracjuszy. W 1886 roku zapoczątkowano uzdrowiskowe leczenie dzieci (choroby reumatyczne). W dwudziestoleciu międzywojennym uruchomiono zakład przyrodoleczniczy, przystąpiono też do eksploatacji lokalnych złóż borowinowych. Zwiększanie się liczby kuracjuszy i korzystne perspektywy rozwojowe samego uzdrowiska spowodowały przekształcenie się zachodniej części miasta w dzielnicę kurortową. Liczne wille i pensjonaty z owego okresu zachowały się do dziś. Funkcje uzdrowiskowe zostały utrzymane po zakończeniu II wojny światowej. Modernizację bazy leczniczej i towarzyszącej infrastruktury podjęto w latach siedemdziesiątych XX wieku.

Jedną z atrakcji, a jednocześnie strukturą kuracyjną i rekreacyjno - wypoczynkową, jest tężnia solankowa. Uruchomiony w 2001 roku obiekt - o charakterystycznym kształcie połączonych wieloboków - wykorzystuje solankę do naturalnego generowania aerozolu leczniczego. Przebywanie w rejonie "pracującej" tężni wpływa kojąco na drogi oddechowe i obniża poziom ciśnienia tętniczego. Tężnia, tak jak i pozostałe obiekty uzdrowiskowe, usytuowana jest w Parku Solankowym, stanowiącym oazę ciszy i spokoju. Park ten to również wspaniałe miejsce spacerowe, nasycone zielenią i wszechobecnym solnym aerozolem.

W Inowrocławiu leczy się m.in: schorzenia układu krążenia (stany po zawale serca, nadciśnienie tętnicze, przewlekłe choroby mięśnia sercowego, choroba Raynauda, choroby naczyń wieńcowych, stany po operacjach serca, stany po operacjach zastawek); schorzenia narządu ruchu (zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów kończyn, schorzenia reumatologiczne, stany po operacjach kręgosłupa, stany po operacjach stawów kończyn, schorzenia przeciążeniowe układu ruchu, zespoły bólowe kręgosłupa); schorzenia dróg oddechowych (astma, przewlekłe nieżyty górnych i dolnych dróg oddechowych, POCHP); schorzenia układu kostno - mięśniowego; choroby przemiany materii (otyłość, cukrzyca, hiperlipidemia, dyslipidemia, zespół metaboliczny)

Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Herb Inowrocław

Herby: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Inowrocław

Foto: Marek i Ewa Wojciechowscy


Kierunki lecznicze uzdrowiska: choroby ortopedyczno – urazowe, choroby reumatologiczne, choroby układu trawienia, choroby kardiologiczne i nadciśnienie, choroby naczyń obwodowych, choroby układu nerwowego.

 

Do Inowrocławia zapraszają sanatoria, szpitale uzdrowiskowe i ośrodki rehabilitacji:

 

"SOLANKI" UZDROWISKO INOWROCŁAW Sp. z o.o.

ZESPÓŁ SANATORYJNO - SZPITALNY "KUJAWIAK"

88-100 Inowrocław, Al. Powstańców Wielkopolskich 9 - 13

tel. 52 356-31-00

 

"SOLANKI" UZDROWISKO INOWROCŁAW Sp. z o.o.

SANATORIUM "KUJAWIANKA"

88-100 Inowrocław, ul. Solankowa 68 - 70

tel. 52 356-33-20

 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

SANATORIUM UZDROWISKOWE "MODRZEW"

88-100 Inowrocław, ul. Wierzbińskiego 50 a

Biuro Obsługi Klienta - tel. 52 357 30 84 w.503
 

 

NZOZ Centrum Uzdrowiskowe "ENERGETYK"

88-100 Inowrocław, ul. Wilkońskiego 2

Recepcja: tel. 52 353-57-00

Sanatorium Uzdrowiskowe, Szpital Uzdrowiskowy

Oddział wczesnej poszpitalnej rehabilitacji narządu ruchu

Oddział wczesnej poszpitalnej rehabilitacji kardiologicznej

 

SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "PRZY TĘŻNI"

im. dra Józefa Krzymińskiego

88-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12

tel. 52 355-26-26

 

NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe

Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej "OAZA"

88-100 Inowrocław, ul. Świętokrzyska 76

tel. 52 355-11-22

 

Zastrzeżenie prawne: Zamieszczone na stronie informacje o charakterze medycznym nie mogą stanowić podstawy do samodiagnozy, leczenia, lub podejmowania innych działań związanych ze zdrowiem. Informacje te nie są również poradą medyczną. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia należy zawsze korzystać z porady lekarza.

   

 

© EFFECT
Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w portalu są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną EFFECT. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody EFFECT są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe i tekstowe

w portalu są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.


Reklama w portalu