Portal Kurortów Polskich

 

Uzdrowisko Duszniki - Zdrój

 

Duszniki - Zdrój to miasto uzdrowiskowe wchodzące administracyjnie w skład województwa dolnośląskiego, położone u podnóża Gór Bystrzyckich i Gór Orlickich w rzecznej dolinie Bystrzycy Dusznickiej. Jest zaliczane do uzdrowisk podgórskich. Miasto otoczone jest obszarami leśnymi (drzewostan sosnowy, świerkowy, bukowy i brzozowy). Klimat - o cechach podalpejskich, oraz naturalne wody mineralne stanowią o podstawie leczniczej uzdrowiska. Lecznicze właściwości wód dusznickich zaczęto wykorzystywać już w XVIII wieku. Wówczas powstały obiekty umożliwiające pobyt i leczenie licznych kuracjuszy. Początkowo - jak we wszystkich tego typu ośrodkach - "bywanie u wód" podyktowane było modą i koniecznością towarzyską. Wraz z rozwojem nauk medycznych i technologii uzdrowiskowych zmieniły się zarówno zapatrywania na ten rodzaj leczenia, jak i sam charakter kuracji.

 

Na obszarze uzdrowiska eksploatowane są źródła wód z różnych głębokości, o różnych składach i temperaturach (głównie szczawy wodorowęglanowo - wapniowe). Czynniki te  warunkują konkretne zastosowania lecznicze poszczególnych wód.

 

- "Pieniawa Chopina" - szczawa wodorowęglanowo - wapnio - sodowa, żelazista, zawiera CO2, temp. 18ºC,;

- "Jan Kazimierz" - szczawa wodorowęglanowo - wapniowo - sodowa, siarczkowa, zawiera CO2, temp. 16ºC,;

- "Agata" - szczawa wodorowęglanowo - sodowo - magnezowa, żelazista, zawiera CO2, temp. 12ºC, gł.;

- "Jacek" - szczawa wodorowęglanowo - wapniowo - magnezowa, radoczynna, siarkowa, zawiera CO2, temp. 18ºC,;

- "B-4" - szczawa wodorowęglanowo - wapniowo - sodowa - magnezowa, żelazista, zawiera CO2, temp. 16,6ºC.

 

W Dusznikach - Zdroju leczy się m.in.: schorzenia kardiologiczne (choroba niedokrwienna serca, stany po zawale serca, miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych); gastrologiczne (choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, schorzenia wątroby i jelit); pulmonologiczne (chroniczne i alergiczne schorzenia dróg oddechowych); ginekologiczne (niepłodność); schorzenia narządu ruchu i osteoporozę.

Od 2004 roku w Dusznikach - Zdroju oferta zabiegów przyrodoleczniczych została wzbogacona o Centrum Mikroklimatu Morskiego.

W nowocześnie wyposażonych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego opiekę nad kuracjuszami sprawuje doświadczony personel medyczny. Po zabiegach można skorzystać z bogatej oferty kulturalnej, sportowej i turystycznej. Liczne całoroczne trasy turystyczne umożliwiają realizację aktywnych form wypoczynku.

Herb Województwa Dolnośląskiego  Herb Dusznik-Zdroju 

Herby: Województwo Dolnośląskie, Duszniki - Zdrój


 

Sanatoria Dolnośląskie - Sanatorium Uzdrowiskowe "Zimowit"


Foto: Sanatoria Dolnośląskie

 

Kierunki lecznicze uzdrowiska: choroby ortopedyczno – urazowe, choroby reumatologiczne, choroby kardiologiczne i nadciśnienie, choroby naczyń obwodowych, choroby dolnych dróg oddechowych, choroby układu trawienia, osteoperoza, choroby kobiece.

 

Do Dusznik - Zdroju zapraszają sanatoria i szpitale uzdrowiskowe:

 

 

UZDROWISKA KŁODZKIE S.A.

Grupa PGU

SZPITAL UZDROWISKOWY "JAN KAZIMIERZ"

57-340 Duszniki - Zdrój, ul. Zielona 23

Informacja BOK o pobytach: 74 866 79 00

 

 

UZDROWISKA KŁODZKIE S.A.

Grupa PGU

SZPITAL UZDROWISKOWY "CHOPIN"

57-340 Duszniki - Zdrój, ul. Zielona 14

Informacja BOK o pobytach: 74 866 79 00

 

 

UZDROWISKA KŁODZKIE S.A.

Grupa PGU

SANATORIUM UZDROWISKOWE "MONIUSZKO"

57-340 Duszniki - Zdrój, ul. Zdrojowa 40

Informacja BOK o pobytach: 74 866 79 00

 

 

UZDROWISKA KŁODZKIE S.A.

Grupa PGU

SANATORIUM UZDROWISKOWE "JAN KAZIMIERZ"

PAWILON "B"

57-340 Duszniki - Zdrój, ul. Wojska Polskiego 23

Informacja BOK o pobytach: 74 866 79 00

 

Sanatorium Uzdrowiskowe "CHEMIK"

57-340 Duszniki - Zdrój, ul. Wojska Polskiego 17

Rezerwacja: tel. 74 866 94 75

 

Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.
SANATORIUM UZDROWISKOWE

"ZIMOWIT"

57-340 Duszniki - Zdrój, Al.Chopina 3

Rezerwacje: tel. 74 866 94 62

 

 


Zastrzeżenie prawne: Zamieszczone na stronie informacje o charakterze medycznym nie mogą stanowić podstawy do samodiagnozy, leczenia, lub podejmowania innych działań związanych ze zdrowiem. Informacje te nie są również poradą medyczną. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia należy zawsze korzystać z porady lekarza.

   

 

© EFFECT
Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w portalu są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną EFFECT. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody EFFECT są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe i tekstowe

w portalu są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.


Reklama w portalu