Portal Kurortów Polskich

Sanatoria Świeradów - Zdrój ● Katalog


 

 

 

 


Informacje zamieszczone w naszym katalogu obejmują wszystkie sanatoria uzdrowiskowe w Polsce według ich lokalizacji w uzdrowiskach. W wykazach ujęto również szpitale uzdrowiskowe dla dorosłych i szpitale uzdrowiskowe dla dzieci, jeżeli w danym uzdrowisku są dostępne. Ośrodki Medical SPA oraz hotele uzdrowiskowe są w wykazach tylko wtedy, gdy świadczą usługi typu uzdrowiskowego. Ośrodki rehabilitacyjne zlokalizowane poza uzdrowiskami znajdą się w odrębnym katalogu. 

Uzdrowisko Świeradów- Czerniawa Sp. z o.o.

Grupa PGU
DOM ZDROJOWY

Ul. 3-go Maja 1, 59-850 Świeradów- Zdrój
Dział Sprzedaży

pobyty indywidualne, NFZ, ZUS PFRON
tel: 75 78 20 600,730
Recepcja tel. 75 78 20 500, fax 75 78 20 588

 

Uzdrowisko Świeradów- Czerniawa Sp. z o.o.

Grupa PGU
SANUS

Ul. Prusa 4, 59-850 Świeradów- Zdrój
Dział Sprzedaży

 pobyty indywidualne

tel: 75 78 20 600,730
Recepcja tel. 75 73 02 100, 75 78 16 275

 

Uzdrowisko Świeradów- Czerniawa Sp. z o.o.

Grupa PGU
CENTRUM REHABILITACJI I REUMATOLOGII

„GOPLANA”
Ul. Piłsudskiego 33 , 59-850 Świeradów- Zdrój
Dyżurka Pielęgniarek tel. 75 78 20 664, 694
Dział Sprzedaży

pobyty NFZ

tel. 75 78 20 600,730

 

Uzdrowisko Świeradów- Czerniawa Sp. z o.o.

Grupa PGU
SANATORIUM GRACJA

Ul. Parkowa 3 , 59-850 Świeradów- Zdrój
Dyżurka Pielęgniarek

tel. 75 78 20 573:
Dział Sprzedaży

pobyty NFZ, ZUS

tel. 75 78 20 600,730

 

Uzdrowisko Świeradów - Czerniawa Sp. z o.o.

Grupa PGU

SANATORIUM WACŁAW

Ul. Sienkiewicza 13 , 59-850 Świeradów- Zdrój

Dyżurka Pielęgniarek tel. 75 78 16 232:

Dział Sprzedaży

pobyty NFZ, ZUS

tel. 75 78 20 600,730

 

    

Zastrzeżenie prawne: Zamieszczone na stronie informacje o charakterze medycznym nie mogą stanowić podstawy do samodiagnozy, leczenia, lub podejmowania innych działań związanych ze zdrowiem.

Informacje te nie są również poradą medyczną.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia należy zawsze korzystać z porady lekarza.

 

© EFFECT

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w portalu są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną EFFECT. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody EFFECT są zabronione.

Niektóre elementy zdjęciowe i tekstowe w portalu  są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

Reklama w portalu

Tagi: sanatorium uzdrowiskowe świeradów, szpital uzdrowiskowy świeradów, uzdrowisko świeradów zdrój, sanatoria świeradów zdrój, uzdrowisko świeradów czerniawa