Blog

Senior + -aktualne informacje

AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU SENIOR+ ORAZ RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020Edycja 2020 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, których […]

Czytaj więcej

Turystyka uzdrowiskowa w Polsce

Turystyka uzdrowiskowa staje się w szybkim tempie wyspecjalizowaną gałęzią turystyki zdrowotnej. Wraz ze zmianami stylu naszego życia i rosnącym zapotrzebowaniem na usługi o charakterze prozdrowotnym, w większości polskich uzdrowisk można zaobserwować pozytywną interakcję. Rewitalizacji są poddawane epokowe obiekty, parki zdrojowe, architektura towarzysząca. Nowe struktury buduje się w oparciu o pierwotne, zabytkowe założenia. Bazy zabiegowe w sanatoriach, […]

Czytaj więcej