Portal Kurortów Polskich

Sanatoria ● Odpłatność

 

ZAKOŃCZENIE WSPARCIA INFORMACYJNEGO DLA SYSTEMU SKIEROWAŃ

Nie wspieramy informacyjnie zapytań w sprawach związanych ze skierowaniami na sanatoryjne lub szpitalne leczenie uzdrowiskowe. Nie odpowiadamy też na pytania dotyczące pobytów sanatoryjnych lub szpitalnych realizowanych w oparciu o skierowania.

 

Skierowany do sanatorium ponosi następujące koszty:


- przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,
- częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym,
- opłatę uzdrowiskową w kwocie ustanowionej przez Radę Gminy.

 

 

Odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym nie ponoszą:
- dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26,
- dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku,
- dzieci uprawnione do renty rodzinnej.

 

 

Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest zróżnicowana ze względu na sezon rozliczeniowy,

w którym świadczeniobiorca odbywa leczenie.
Ustalone są dwa sezony rozliczeniowe:
sezon I - od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;
sezon II - od dnia 1 maja do dnia 30 września.

 

 

Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym

jest uzależniona również od warunków zakwaterowania.

Standard pobytu świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym

ustalono na następujących poziomach:


poziom I: a) pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
b) pokój 1-osobowy w studio;
poziom II - pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;
poziom III: a) pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
b) pokój 2-osobowy w studio – to oznacza jeden z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienkę i przedpokój.
poziom IV - pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;
poziom V: a) pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
b) pokój wieloosobowy w studio;
poziom VI - pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.

 

O częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu zostaniesz poinformowany w dokumencie, który otrzymasz na swój adres domowy.

 

Opłatę pobiera się przed rozpoczęciem pobytu, najpóźniej w pierwszym dniu pobytu.

Jeżeli Twój pobyt w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, wysokość częściowej odpłatności oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

 

Jeżeli skrócisz  pobyt w sanatorium uzdrowiskowym wysokość częściowej odpłatności ulegnie obniżeniu,

ale tylko wtedy gdy skrócenie pobytu nastąpiło:
1) z przyczyn leżących po stronie sanatorium, do którego pacjenta skierowano na leczenie uzdrowiskowe,
2) z powodu choroby, która uniemożliwia pacjentowi kontynuowanie pobytu w sanatorium,
3) z przyczyn niezależnych od pacjenta, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny

albo osoby pozostającej pod opieką pacjenta.

W takich przypadkach odpłatność ulegnie obniżeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni odpowiadających pełnym dobom, o które pobyt został skrócony, i odpłatności (wymienionej w tabeli).

Jeśli pacjent skróci pobyt w sanatorium uzdrowiskowym z innych przyczyn, wówczas ponosi pełną odpłatność.

 

Uwaga: o aktualnych stawkach opłat zostaniesz poinformowany przy odbiorze skierowania.

 
Wykaz uzdrowisk w Polsce

 

Portal Kurortów Polskich poleca

 

Poznaj oferty ośrodków w Uzdrowisku Wysowa S.A.

 

 

 

Zastrzeżenie prawne: Zamieszczone na stronie informacje o charakterze medycznym nie mogą stanowić podstawy do samodiagnozy, leczenia, lub podejmowania innych działań związanych ze zdrowiem.

Informacje te nie są również poradą medyczną.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia należy zawsze korzystać z porady lekarza.

 

© EFFECT
Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w portalu są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną EFFECT. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody EFFECT są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe i tekstowe

w portalu są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

 

Reklama w portalu