Portal kurortów polskich e-kurort.pl

 Kurorty polskie w portalu e-kurort

Strona GłównaWypoczynek w kurorcieZdrowie i UrodaCentrum Turystyki ZdrowotnejWspółpraca dla kurortówKontakt

 

Sanatorium Busko-Zdrój

 

Kurorty w Polsce

Klub Kurortów Polskich

Kwartalnik Kurort Polski

SPA w uzdrowiskach

Medical SPA

Kliniki Zdrowia i Urody

Centra antiaging

Odchudzanie

Turystyka zdrowotna

Turystyka uzdrowiskowa

Wykaz uzdrowisk w Polsce

Uzdrowiska nadmorskie

Uzdrowiska nizinne

Uzdrowiska podgórskie

Uzdrowiska górskie

Uzdrowiska podziemne

Sanatoria uzdrowiskowe

Sanatoria pełnopłatne

Sanatoria dla dzieci

Szpitale uzdrowiskowe

Rehabilitacja

Kierunki lecznicze

Informator kuracjusza

Hotele w uzdrowiskach

Zdrowie dla biznesu

Kliknij i poznaj nowe obiekty w portalu

Sanatoria i szpitale uzdrowiskowe - prezentacje

Kierunki lecznicze uzdrowisk
Sprawdź ofertę i rezerwuj pobyt
Sanatoria ● Odpłatność

 

ZAKOŃCZENIE WSPARCIA INFORMACYJNEGO DLA SYSTEMU SKIEROWAŃ

Począwszy od 15 marca 2012 r. kończymy informacyjne wsparcie dla osób korzystających ze skierowań na leczenie uzdrowiskowe. Możliwość dostarczania Państwu informacji pozostawiamy instytucjom odpowiedzialnym (NFZ, ZUS, PFRON, KRUS). Większość naszych stron dotyczących obsługi skierowań będzie na stałe usunięta ze struktury portalu. Nie będziemy również odpowiadać na mailowe zapytania związane z kontraktowanym leczeniem uzdrowiskowym. Pozostaje nam życzyć Państwu wiele zdrowia i cierpliwości.

 

 

Skierowany do sanatorium ponosi następujące koszty:


- przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,
- częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym,
- opłatę uzdrowiskową w kwocie nie większej niż 3,33 zł dziennie.
 

 

Odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym nie ponoszą:
- dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26,
- dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku,
- dzieci uprawnione do renty rodzinnej.
 

 

Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest zróżnicowana ze względu na sezon rozliczeniowy,

w którym świadczeniobiorca odbywa leczenie.
Ustalone są dwa sezony rozliczeniowe:
sezon I - od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;
sezon II - od dnia 1 maja do dnia 30 września.
 

 

Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest uzależniona również od warunków zakwaterowania.

Standard pobytu świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym ustalono na następujących poziomach:


poziom I: a) pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
b) pokój 1-osobowy w studio;
poziom II - pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;
poziom III: a) pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
b) pokój 2-osobowy w studio – to oznacza jeden z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienkę i przedpokój.
poziom IV - pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;
poziom V: a) pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
b) pokój wieloosobowy w studio;
poziom VI - pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.

 

Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu:

 

Lp.

Poziom warunków

Sezon rozliczeniowy I

Sezon rozliczeniowy II

1

I

a

26,50 zł

33,00 zł

b

21,00 zł

30,00 zł

2

II

20,00 zł

27,00zł

3

III

a

16,00 zł

22,00 zł

b

13,50 zł

20,00 zł

4

IV

11,50 zł

16,00 zł

5

V

a

10,00 zł

12,00 zł

b

9,50 zł

11,00 zł

6

VI

8,50 zł

9,50 zł

 

Opłatę pobiera się przed rozpoczęciem pobytu, najpóźniej w pierwszym dniu pobytu.

Jeżeli Twój pobyt w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, wysokość częściowej odpłatności oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

 

 

Jeżeli skrócisz  pobyt w sanatorium uzdrowiskowym wysokość częściowej odpłatności ulegnie obniżeniu,

ale tylko wtedy gdy skrócenie pobytu nastąpiło:
1) z przyczyn leżących po stronie sanatorium, do którego pacjenta skierowano na leczenie uzdrowiskowe,
2) z powodu choroby, która uniemożliwia pacjentowi kontynuowanie pobytu w sanatorium,
3) z przyczyn niezależnych od pacjenta, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny

albo osoby pozostającej pod opieką pacjenta.

W takich przypadkach odpłatność ulegnie obniżeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni odpowiadających pełnym dobom, o które pobyt został skrócony, i odpłatności (wymienionej w tabeli).

Jeśli pacjent skróci pobyt w sanatorium uzdrowiskowym z innych przyczyn, wówczas ponosi pełną odpłatność.

 

Uwaga: o aktualnych stawkach opłat zostaniesz poinformowany przy odbiorze skierowania.

 
Wykaz uzdrowisk w Polsce

 

Zastrzeżenie prawne: Zamieszczone na stronie informacje o charakterze medycznym nie mogą stanowić podstawy do samodiagnozy, leczenia,

lub podejmowania innych działań związanych ze zdrowiem. Informacje te nie są również poradą medyczną.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia należy zawsze korzystać z porady lekarza.

   

© EFFECT
Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w portalu są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną EFFECT. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody EFFECT są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe i tekstowe w portalu są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

Redakcja                                                                                                      Reklama w portalu                                                                                                     Kontakt