Portal Kurortów Polskich
Szpital Uzdrowiskowy "Zimowit" - Rymanów-Zdrój


Szpital Uzdrowiskowy ,,ZIMOWIT”
38-481 Rymanów Zdrój, Ul. Leśna 4

Tel: 13 43 572 31
Tel: 13 43 572 32

Strona internetowa Szpitala

 

Strona internetowa Zespołu Szkół przy Szpitalu

 

Zespół Szkół Specjalnych
ul. Leśna 4
38-481 Rymanów Zdrój
tel.: 13 43 574 93 - administracja

 

Dla dzieci z opiekunem

  Dla dzieci bez opiekuna

 O Rymanowie - Zdroju

Rymanów - Zdrój położony jest 4 km na południe od miasta w dolinie Taboru, wśród gór zwanych Wzgórzami Rymanowskimi, które od wschodu osiągają wysokość 668 m n.p.m.
Uzdrowisko leży na pograniczu dwóch różniących się krajobrazowo mezoregionów karpackich: Beskidu Niskiego i Pogórza Bukowskiego, w dolinie rzeki Tabor i jej prawego dopływu – Czarnego Potoku, na wysokości od 360 do 390 m n.p.m.

Starówka miasta Rymanów znajduje się na wysokości 352 m n.p.m., a sanatoryjne obiekty wzniesione są w obszernej dolinie rzeki i na okolicznych stokach od 364 do 430 m n.p.m.

Profil leczniczy Rymanowa - Zdroju jest oparty na szczególnych walorach przyrodoleczniczych klimatu i wód mineralnych. Unikalność klimatu polega na tym, że wykazuje on cechy klimatu górskiego, a dzięki znacznej zawartości jodu również cechy klimatu morskiego. Charakteryzuje się dużą zawartością ozonu, soli oraz względnie wysoką wilgotnością powietrza. Warto zwrócić też uwagę na to, że Rymanów - Zdrój leży w jednym z najczystszych ekologicznie rejonów naszego kraju.
Klimat okolic uzdrowiska, podobnie jak całego Beskidu Niskiego i Bieszczadów Zachodnich, kształtowany jest głównie przez masy powietrza polarno-morskiego (63% dni w roku) i powietrza polarno-kontynentalnego (26%).  Występują tu wiatry typu fenowego – tzw. rymanowskie.


Uzdrowiskowe leczenie dzieci
Oferujemy pobyty lecznicze dla dzieci ze schorzeniami:
● górnych i dolnych dróg oddechowych o podłożu infekcyjnym i alergicznym,
● nerek i dróg moczowych,
● ortopedyczno – urazowymi – wady postawy, skoliozy, wrodzone i nabyte deformacje narządu ruchu,

● mózgowe porażenie dziecięce,

● rehabilitacja pooperacyjna i powypadkowa,
● reumatologicznymi.


Pełen zakres świadczeń medycznych i opiekuńczo-wychowawczych:
● zapewniamy dzieciom całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską,
● szeroki wachlarz zabiegów z zakresu balneoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, kurację pitną,
● leczenie dietetyczne,
● diagnostykę specjalistyczną,
● kontynuację nauki w szkole sanatoryjnej i opiekę wychowawczą.

Pobyt dziecka na leczeniu w szpitalu uzdrowiskowym trwa 27 dni i całości refundowany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wszelkich informacji na temat pobytu i leczenia w naszym uzdrowisku udzieli Państwu:
Biuro Obsługi Kuracjusza, Tel. 13 43 57 461 lub 13 43 57 755Szpital Uzdrowiskowy „ZIMOWIT” jednorazowo może przyjąć 410 pacjentów.

Szpital dysponuje 158 miejscami dla dzieci oraz 252 miejscami dla osób dorosłych. Przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Pokoje dla osób dorosłych 1, 2, 3, 4 – osobowe. Wszystkie pokoje posiadają pełny węzeł sanitarny, TV-sat., radio, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet ( HOT SPOT).

Dla dzieci posiadamy pokoje 3, 4 – osobowe bez pełnego węzła sanitarnego.

Dzieciom przebywającym na leczeniu zapewniamy naukę szkolną na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz liceum, a także opiekę wychowawców, posiadających duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

W obiekcie funkcjonuje nowoczesny Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy, basen do gimnastyki i kąpieli mineralnej, sauna, sala gimnastyczna, kawiarnia, szkoła sanatoryjna oraz dwie kafejki internetowe. Na miejscu znajduje się baza żywieniowa.

Oferujemy pełny zakres świadczeń medycznych:

,,Zimowit” posiada płatny parking zamykany od godz. 2200 do 600.

 

Twojemu dziecku dolega jakieś schorzenie? Wymaga leczenia, rehabilitacji? Często choruje na drogi oddechowe, zapalenia, anginy? Nie masz gotówki? Chciałbyś, by zajęto się twoim dzieckiem kompleksowo i rzetelnie? Porozmawiaj ze swoim lekarzem o skierowaniu do sanatorium. W uzdrowiskowej miejscowości o specyficznym leczniczym klimacie nie tylko podreperujesz zdrowie dziecka, ale i nie straci ono kontaktu ze szkołą.

Jak wysłać dziecko do sanatorium?

● Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
Na leczenie uzdrowiskowe skieruje twoje dziecko lekarz ubezpieczenia zdrowotnego - lekarz pierwszego kontaktu (rodzinny), lekarz specjalista do którego chodzisz z dzieckiem lub lekarz ze szpitala, w którym przebywało twoje dziecko. Druk skierowania jest dostępny również na stronach internetowych NFZ.

● Potwierdzenie skierowania przez NFZ
Skierowanie należy potwierdzić w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Możesz dostarczyć je tam osobiście lub przesłać pocztą.

● Decyzja NFZ
Skierowanie jest rozpatrzone przez NFZ nie później niż 30 dni od daty wpłynięcia dokumentu. Zasadność skierowania na leczenie uzdrowiskowe ocenia lekarz specjalista. W przypadku potwierdzenia skierowania, oddział NFZ określa rodzaj leczenia, wyznacza miejsce, odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego, termin rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania. Potwierdzone przez NFZ skierowanie zostanie ci dostarczone nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem leczenia.

● Wybór uzdrowiska, czyli gdzie wysłać nasze dziecko
Miejsce i zakład lecznictwa uzdrowiskowego wskazuje lekarz specjalista NFZ, ale może zaznaczyć to już lekarz pierwszego kontaktu wypełniając skierowanie. Przede wszystkim do Rymanowa - Zdroju, uzdrowiska specjalizującego się w lecznictwie dziecięcym. leczy się tam: choroby układu oddechowego, górnych i dolnych dróg oddechowych, choroby narządów ruchu, reumatyczne, choroby układu krążenia, choroby skóry, alergiczne, choroby nerek i układu moczowego.

● Opłaty
Pobyt dziecka na leczeniu uzdrowiskowym jest bezpłatny. Pokryjesz tylko koszty związane przejazdem do i z uzdrowiska.Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju

Szkoła sanatoryjna z wieloletnią historią i tradycją, zorganizowana w obrębie uzdrowiska Rymanów w szpitalu uzdrowiskowym „Zimowit”. Zespół jest szkołą publiczną prowadzoną przez Województwo Podkarpackie działającą na podstawie przepisów Ustawy o Systemie Oświaty.

W skład Zespołu wchodzi:
● Szkoła podstawowa
● Gimnazjum (do wygaszenia)
● Liceum (powstało 1 lipca 2014)
● Zespół pozalekcyjny zajęć wychowawczych

 

Szkoła sanatoryjna obejmuje wszystkie dzieci przebywające na leczeniu w Uzdrowisku Rymanów, również dzieci pięcioletnie i sześcioletnie z oddziałów dla matki z dzieckiem.

 

Szkoła posiada przestronne sale lekcyjne, pracownię internetową, salę przedszkolną (dla tzw. zerówki), świetlice i bibliotekę szkolną. boiska sportowe i plac zabaw.

Szkoła ma różnorodne pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz dostęp do internetu szerokopasmowego.Sanatoria dla dzieci z opiekunem

Sanatoria dla dzieci bez opiekuna

 

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak przygotować dziecko do pobytu i leczenia w sanatorium, skorzystaj z odpowiedzi zawartych w Poradniku Młodego Kuracjusza. Przechodzę do Poradnika

 

Powrót do strony Sanatoria dla Dzieci

Zastrzeżenie prawne: Zamieszczone na stronie informacje o charakterze medycznym nie mogą stanowić podstawy do samodiagnozy, leczenia, lub podejmowania innych działań związanych ze zdrowiem. Informacje te nie są również poradą medyczną. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia należy zawsze korzystać z porady lekarza.

   

 

© EFFECT
Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w portalu są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną EFFECT. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody EFFECT są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe i tekstowe w portalu są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.


Reklama w portalu

 

Tagi: sanatorium dziecięce, sanatoria dla dzieci, uzdrowiskowe leczenie dzieci, sanatoria dziecięce rymanów