Portal Kurortów Polskich
Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny "Górka" Busko-ZdrójSpecjalistyczny Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny "Górka"

ul. dr Szymona Starkiewicza 1

28-100 Busko-Zdrój

tel. recepcja 41 370 34 00
tel. kancelaria 41 378 40 18

fax: 41 378 14 47
e-mail: info@szpitalgorka.pl

Strona internetowa: http://szpitalgorka.pl/

Dla dzieci z opiekunem

  Dla dzieci bez opiekuna

 Tradycja leczenia niepełnosprawnych dzieci od 1926r.

Obiekt położony jest malowniczo na wzgórzu na terenie uzdrowiska Busko - Zdrój, w pełni zagospodarowany dla potrzeb dzieci i młodzieży. Na terenie parku znajduje się kompleks boisk, kominek, plac zabaw, małe jeziorko oraz alejki służące spacerom w ciszy lasu, a zimą są to wspaniałe zjeżdżalnie dla dzieci na sankach.

Szpital posiada 4 nowocześnie urządzone oddziały łóżkowe, blok operacyjny, poradnie specjalistyczne oraz bazę rehabilitacyjną wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt, basen rehabilitacyjny i zabiegi balneologiczne.

Nasza kadra medyczna i pedagogiczna dysponuje wysokimi kwalifikacjami oraz stosownym doświadczeniem w postępowaniu z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
 


Zakres świadczeń stacjonarnych i ambulatoryjnych:

1. Kompleksowe leczenie rehabilitacyjne mózgowego porażenia dziecięcego i pozostałych schorzeń narządu ruchu prowadzone jest indywidualnie dobraną metodą i obejmuje:
kinezyterapię (ćwiczenia indywidualne i zbiorowe na salach i w basenie rehabilitacyjnym pionizację, naukę chodzenia wspomaganą przyrządami),
masaże (klasyczny, mechaniczny, podwodny i wirowy),
balneoterapię (kąpiele w wodach siarczkowych, okłady borowinowe),
termoterapię (okłady żelowe)
krioterapię miejscową,
światłolecznictwo (sollux, solarium, laser)
elektrolecznictwo (magnetronik oraz prądy: galwaniczny, impulsowy, neofaradyczny, diadynamiczny, interferencyjny, falujący, Kotza, Tensa, Traberta, wg. Nemeca)
terapię zajęciową o różnorodnych formach usprawniania.

W przypadku przykurczów stawów i innych deformacji uniemożliwiających rehabilitację, stosujemy:
– farmakologiczne znoszenie spastyczności (wstrzyknięcia toksyny botulinowej).
– operacyjne wydłużanie ścięgien.

2. Pełny zakres chirurgii ortopedycznej: operacje skrzywień kręgosłupa, wrodzonego zwichnięcia stawów biodrowych, wrodzonych stóp końsko-szpotawych i płasko-koślawych, stanów po zapaleniach kości, wadliwie wygojonych złamań, korygowanie osi kończyn, wydłużanie i skracanie kości, usuwanie przykurczów stawów, wydłużanie, skracanie i przeszczepianie mięśni.

Stosujemy własne techniki operacyjne skracające czas unieruchomienia pooperacyjnego.

3. Leczenie ortopedyczne zachowawcze.

4. Konsultacje ortopedyczne i rehabilitacyjne, diagnostyka, drobne zabiegi ortopedyczne i zabiegi rehabilitacyjne w systemie ambulatoryjnym.

Diagnostyka prowadzona jest na nowoczesnych aparatach: Rtg, USG, spirometr, analizatory krwi i moczu.

Współpraca z rodziną: prowadzone jest szkolenie rodziców przygotowujące do kontynuacji postępowania rehabilitacyjnego w domu. Szpital dysponuje własnymi kwaterami do wynajęcia dla rodziców i opiekunów.


Na miejscu działa Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju gdzie dzieci kształcą się w oparciu o program nauczania ze szkoł macierzystych. Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki terapeutycznej i pełne przygotowanie do pracy z dziećmi specjalnej troski; w zespole pracuje psycholog i logopeda.

W pobliżu szpitala funkcjonuje ośrodek hipoterapii.


 

Gimnastyka indywidualna


Program rehabilitacji jest zależny od zaleceń lekarskich, jak również od indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjenta. Leczymy dzieci ze schorzeniami narządu ruchu o etiologii neurologicznej, ortopedycznej, urazowej i reumatologicznej, głównie są to:

● mózgowe porażenie dziecięce,
● przepukliny oponowo - rdzeniowe,
● dystrofie mięśniowe,
● zespoły korzeniowe,
● skoliozy, wady postawy,
● wrodzone i nabyte deformacje klatki piersiowej,
● młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów ,
● stany po urazach i zabiegach operacyjnych ortopedycznych,
● stany po urazach czaszkowo - mózgowych,
● stany po urazach rdzenia, po uszkodzeniach korzeni nerwowych.

Leczenie rehabilitacyjne poprawia ogólną kondycję, sprzyja uzyskaniu równowagi psychofizycznej i pobudza naturalne mechanizmy obronne, co umożliwia szybki powrót do zdrowia i pełnej aktywności.


 

Basen rehabilitacyjny


Toksyna botulinowa w leczeniu spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym.

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny „Górka” w leczeniu spastyczności, poza rehabilitacją i leczeniem chirurgicznym, stosuje leczenie toksyną botulinową. Leczenie toksyną stanowi istotną pomoc w całym procesie rehabilitacji ruchowej dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jednak warunkiem skuteczności leczenia jest stałe prowadzenie rehabilitacji i niezaniedbywanie codziennych ćwiczeń.

Nasi specjaliści - na podstawie przeprowadzonych badań i konsultacji - kwalifikują pacjentów do programu lekowego w ramach którego odbywa się terapia.Nauka przyłóżkowa - Zespół Szkół Specjalnych

Zespół Szkół Specjalnych jest placówką oświatową zorganizowaną przy Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku Zdroju.

Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Buski a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przedszkole Specjalne,
2) Szkoła Podstawowa Specjalna,
3) Gimnazjum Specjalne Nr 1,
4) VI Liceum Ogólnokształcące Specjalne,
5) Specjalny Zespół Pozalekcyjny Zajęć Wychowawczych.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna Zespołu obejmuje zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi dzieci – pacjentów Szpitala – poddane leczeniu szpitalnemu, ambulatoryjnemu lub rehabilitacji, u których stwierdzono różne dysfunkcje,
w tym dzieci z niepełnosprawnościami stwierdzonymi na podstawie orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne. Placówka zapewnia bezpłatne nauczanie i realizuje określone dla szkół ogólnodostępnych i specjalnych programy przedmiotów obowiązkowych i ramowy plan nauczania. Organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów (koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze). W Zespole działa również Samorząd Uczniowski. Dzieci i młodzież mogą korzystać z bogatego księgozbioru w bibliotece i komputerów z dostępem do Internetu


 

Zapraszamy do Buska - Zdroju


Sanatoria dla dzieci z opiekunem

Sanatoria dla dzieci bez opiekuna

 

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak przygotować dziecko do pobytu i leczenia w sanatorium, skorzystaj z odpowiedzi zawartych w Poradniku Młodego Kuracjusza. Przechodzę do Poradnika

 

Powrót do strony Sanatoria dla Dzieci

Zastrzeżenie prawne: Zamieszczone na stronie informacje o charakterze medycznym nie mogą stanowić podstawy do samodiagnozy, leczenia, lub podejmowania innych działań związanych ze zdrowiem. Informacje te nie są również poradą medyczną. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia należy zawsze korzystać z porady lekarza.

   

 

© EFFECT
Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w portalu są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną EFFECT. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody EFFECT są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe i tekstowe w portalu są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.


Reklama w portalu

 

Tagi: sanatorium dziecięce, sanatoria dla dzieci, uzdrowiskowe leczenie dzieci, szpital dziecięcy górka, uzdrowisko busko zdrój