Portal Kurortów Polskich

 

 

 

Informator dla kuracjuszy

 

Dziewięć dziesiątych naszego szczęścia polega na zdrowiu.
Arthur Schopenhauer

 

 

              

 

Ten informator jest przeznaczony - przede wszystkim - dla osób, które zamierzają skorzystać z leczenia uzdrowiskowego po raz pierwszy. Większość pytań, które kierujecie Państwo do portalu e-kurort.pl, dotyczy przygotowań do pobytu w uzdrowisku. Odpowiedzi na część tych pytań - wsparte treścią obowiązujących ustaw i rozporządzeń - znajdziecie bezpośrednio na stronach wprowadzających do poszczególnych form leczenia uzdrowiskowego (Uzdrowiska, Szpitale uzdrowiskowe, Sanatoria, Sanatoria dla dzieci, Rehabilitacja). Dodatkowo zamieszczamy odnośniki do dokumentów i dane teleadresowe wojewódzkich oddziałów NFZ.

 

 

Kliknij i sprawdź, na jakim etapie rozpatrywania jest Twoje skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Musisz znać numer skierowania. Wpisz go poprawnie w okienko przeglądarki i uzyskasz odpowiedź. Cała procedura jest "odpersonalizowana", a połączenie bezpieczne.

Wykaz uzdrowisk w Polsce

 

Jakie formy ma leczenie uzdrowiskowe?

Leczenie uzdrowiskowe to: szpitalne leczenie uzdrowiskowe, sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe, rehabilitacja uzdrowiskowa (sanatoryjna, szpitalna, w przychodni uzdrowiskowej).

 

W jaki sposób mogę skorzystać z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium?

Można skorzystać z pobytu płatnego - kuracjusz opłaca osobiście pobyt (wyżywienie, zakwaterowanie) oraz zabiegi. Sanatoria stosują często różnorodne zachęty promocyjne do skorzystania z tego trybu leczenia.

Można również (raz na 18 miesięcy) skorzystać ze skierowania NFZ, ZUS, KRUS - ponosząc częściową odpłatność (opłata sanatoryjna).

 

 

Jak często mogę korzystać z leczenia uzdrowiskowego?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2007 r. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1185 ) - osoba dorosła może korzystać z leczenia uzdrowiskowego nie częściej, niż raz na 18 miesięcy.

 

Czy mogę korzystać z leczenia uzdrowiskowego odpłatnie dwa razy w roku?

Nie jest to zalecane. Wieloletnie doświadczenia lekarzy balneologów oraz wyniki prowadzonych badań naukowych potwierdzają, że leczenie uzdrowiskowe nie powinno być ordynowane częściej, niż raz na dwanaście miesięcy. Pacjent przebywający w uzdrowisku i poddawany kuracji podlega działaniu silnych bodźców (klimatycznych, produktowych). Tzw. odczyn uzdrowiskowy, utrzymuje się przez około dwanaście miesięcy po zakończonym leczeniu. Częstsze korzystanie z leczenia - również w innym uzdrowisku - może mieć negatywne skutki dla zdrowia. Najwłaściwszą decyzję w zakresie wyboru uzdrowiska podejmie Twój lekarz, a specjalista w uzdrowisku dostosuje zestaw koniecznych zabiegów wraz z ich ilością na całą kurację.

 

Jak długo trwa leczenie uzdrowiskowe?

W zależności od formy leczenia, okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym wynosi:

- w szpitalu uzdrowiskowym - 21 dni

- w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci - 27 dni

- w sanatorium uzdrowiskowym - 21 dni

- w sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci od 3 do 6 lat z opiekunem - 21 dni

- w sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci - 21 dni

- na rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym - 28 dni

- na rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatorium uzdrowiskowym - 28 dni

- na uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym (dorośli i dzieci) - od 6 do 18 dni zabiegowych

 

 

Kto wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?

Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, posiadający kontrakt z NFZ lub zatrudniony w placówce posiadającej kontrakt. Skierowanie wystawione na wymaganym druku jest przesyłane przez lekarza wystawiającego do Wojewódzkiego Oddziału NFZ.

 

Czy szpitalne leczenie uzdrowiskowe jest płatne?

Szpitalne leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym są bezpłatne (kontynuacja leczenia), realizowane są w ramach zwolnienia lekarskiego, wystawianego przez szpital uzdrowiskowy.

 

Mam skierowanie na uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne. Za co zapłacę, a co jest bezpłatne?

Koszty zleconych zabiegów i badań lekarskich pokryje NFZ. Zakwaterowanie i wyżywienie trzeba zorganizować i opłacić samodzielnie. Należy pamiętać, że ta forma leczenia uzdrowiskowego jest realizowana w ramach urlopu wypoczynkowego pacjenta.

 

Co to jest opłata sanatoryjna?

Faktycznie jest do dopłata do kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji sanatoryjnej. Wysokość tej dopłaty jest uzależniona od standardu zakwaterowania (pokoju).

 

Kto ponosi koszty transportu do/z uzdrowiska?

Koszty transportu (dojazdu) ponosi pacjent. Przed wyjazdem należy tak zaplanować trasę i środek transportu, aby zminimalizować koszty. Do większości miejscowości uzdrowiskowych docierają środki transportu publicznego (zbiorowego) - autobusy, pociągi.

 

Co muszę posiadać przy wyjeździe na leczenie uzdrowiskowe?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, potwierdzone przez NFZ. Stanowi ono podstawę przyjęcia na leczenie. Dokumenty: dowód osobisty, potwierdzenie ubezpieczenia w NFZ, pełną dokumentację medyczną według zalecenia lekarza kierującego. Leki przyjmowane stale należy zabrać w ilościach wystarczających na czas pobytu w zakładzie leczenia uzdrowiskowego. Konieczny jest ubiór sportowy: koszulka, spodenki, dres, obuwie sportowe, czepek i strój kąpielowy. Odzież stosowna do pory roku, bielizna osobista na zmianę. Pieniądze konieczne na opłaty.

Znając dane zakładu leczenia uzdrowiskowego, należy sprawdzić ewentualne dodatkowe zalecenia.

 

Jak wyposażyć dziecko do sanatorium?

Szczegółowe odpowiedzi znajdziecie Państwo w działach "Szpitale uzdrowiskowe" i "Sanatoria dla dzieci".

 

Jadę jako opiekun z 5-cio letnim dzieckiem na leczenie do uzdrowiska. Czy mój pobyt jest bezpłatny?

Pobyt w uzdrowisku z dzieckiem w wieku od 3 do 6 lat - obowiązkowo z opiekunem. Bezpłatny jest pobyt dziecka ze skierowaniem. Opiekun ponosi pełne koszty pobytu związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem.


Uzdrowiska i sanatoria w Polsce - podstawowe informacje

 

Kierunki lecznicze uzdrowisk - czyli jakie choroby leczone są w poszczególnych polskich uzdrowiskach.

 

Wykaz Wojewódzkich Oddziałów NFZ - sprawdź, do jakich uzdrowisk kieruje Oddział NFZ w Twoim województwie.

 

Częściowa odpłatność za pobyt w sanatorium - zobacz za co zapłacisz

 

Wykaz standardowych procedur uzdrowiskowych - prawidłowe nazewnictwo stosowanych procedur (zabiegów).

 

Wszystko o skierowaniach na leczenie uzdrowiskowe

 

Przeciwwskazania ogólne i kardiologiczne do leczenia uzdrowiskowego

 

Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego dzieci

 

Poradnik młodego kuracjusza

To oznaczenie na stronach uzdrowisk i zakładów lecznictwa uzdrowiskowego jest związane z wysoką oceną, przyznaną programom uzdrowiskowym, adresowanym do odbiorców.

Przejdź do góry strony

Zastrzeżenie prawne: Zamieszczone na stronie informacje o charakterze medycznym nie mogą stanowić podstawy do samodiagnozy, leczenia, lub podejmowania innych działań związanych ze zdrowiem.

Informacje te nie są również poradą medyczną.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia należy zawsze korzystać z porady lekarza.

 

© EFFECT
Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w portalu są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną EFFECT. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody EFFECT są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe i tekstowe

w portalu są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

Reklama w portalu