Portal Kurortów Polskich

 

 

Szpitale uzdrowiskowe w Polsce


Leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem uzupełniającym, nie jest postępowaniem medycznym ratującym życie lub zdrowie i nie odbywa się w trybie pilnym.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. określa zasady kierowania na leczenie i rehabilitację uzdrowiskową. Rozporządzenie określa sposób wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tryb potwierdzania oraz wzór tego skierowania.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe - uzdrowiskowe leczenie szpitalne, z których mogą skorzystać osoby ubezpieczone w NFZ, na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe obejmują:

● uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat - trwa 27 dni, jest bezpłatne dla dziecka (Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego), wstępne badanie lekarskie odbywa się w pierwszej dobie po przyjęciu, co tydzień wykonywane są badania kontrolne, a badanie końcowe - w ciągu 24 godzin przed wypisem. Dziecko ma zapewnione ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego, codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie, dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia, całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniodawca winien zabezpieczyć wykonanie - co najmniej 66 zabiegów fizjoterapeutycznych w okresie rozliczeniowym (turnusie) - średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie.

Ponadto świadczeniodawca w trakcie pobytu zapewnia: realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego oraz nauki w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, opiekę opiekuńczo - wychowawczą, świetlicę i pokoje zabaw ze stosownym wyposażeniem.

UWAGA! Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjum kierowane są na leczenie przez cały rok, a młodzież szkół ponadgimnazjalnych w okresie wolnym od nauki.


● uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych - trwa 21 dni - pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny (Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego) i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza w uzdrowisku. W pierwszej dobie po przyjęciu na szpitalne leczenie uzdrowiskowe, pacjenci poddawani są wstępnemu badaniu lekarskiemu, co tydzień wykonywane są badania kontrolne, a badanie końcowe - w ciągu 24 godzin przed wypisem. Ustalone programy leczenia balneologicznego są na bieżąco korygowane. Pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniodawca winien zabezpieczyć wykonanie każdemu świadczeniobiorcy - co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne w okresie rozliczeniowym (turnusie) - średnio co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie (w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych) przez 6 dni zabiegowych w tygodniu.

 

UWAGA! Lekarz kierujący na leczenie uzdrowiskowe może zaproponować miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego / rehabilitacji uzdrowiskowej. Jednak zgodnie z przepisami wybór dokonany przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie jest wiążący dla oddziału wojewódzkiego NFZ.


Kliknij odpowiedni przycisk

 

 

 

Kliknij i sprawdź, na jakim etapie rozpatrywania jest Twoje skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Musisz znać numer skierowania. Wpisz go poprawnie w okienko przeglądarki i uzyskasz odpowiedź. Cała procedura jest "odpersonalizowana", a połączenie bezpieczne.

 

Zastrzeżenie prawne: Zamieszczone na stronie informacje o charakterze medycznym nie mogą stanowić podstawy do samodiagnozy, leczenia, lub podejmowania innych działań związanych ze zdrowiem. Informacje te nie są również poradą medyczną. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia należy zawsze korzystać z porady lekarza

 

© EFFECT
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w portalu są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną EFFECT.

Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody EFFECT są zabronione.

Niektóre elementy zdjęciowe i tekstowe w portalu są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.


Reklama w portalu