Portal Kurortów Polskich

Szpitale uzdrowiskowe dla dzieci


Leczenie dzieci w szpitalu uzdrowiskowym

Leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem uzupełniającym, nie jest postępowaniem medycznym ratującym życie lub zdrowie i nie odbywa się w trybie pilnym.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. określa zasady kierowania na leczenie i rehabilitację uzdrowiskową. Rozporządzenie określa sposób wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tryb potwierdzania oraz wzór tego skierowania.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe - leczenie szpitalne, z których mogą skorzystać osoby ubezpieczone w NFZ, na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe obejmują:

● uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat - trwa 27 dni, jest bezpłatne dla dziecka (Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego), wstępne badanie lekarskie odbywa się w pierwszej dobie po przyjęciu, co tydzień wykonywane są badania kontrolne, a badanie końcowe - w ciągu 24 godzin przed wypisem. Dziecko ma zapewnione ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego, codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie, dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia, całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniodawca winien zabezpieczyć wykonanie - co najmniej 66 zabiegów fizjoterapeutycznych w okresie rozliczeniowym (turnusie) - średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie.

Ponadto świadczeniodawca w trakcie pobytu zapewnia: realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego oraz nauki w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, opiekę opiekuńczo - wychowawczą, świetlicę i pokoje zabaw ze stosownym wyposażeniem.

UWAGA! Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjum kierowane są na leczenie przez cały rok, a młodzież szkół ponadgimnazjalnych w okresie wolnym od nauki.


Wybierz uzdrowisko lub kierunek leczenia, kliknij nazwę miejscowości i przejdź do strony informacyjnej.

 

Busko - Zdrój - leczenie i rehabilitacja obejmuje: mózgowe porażenie dziecięce i schorzenia narządu ruchu. Szpital realizuje kompleksowo: diagnostykę, zachowawcze leczenie ortopedyczne, chirurgię ortopedyczną, oraz konsultacje w systemie ambulatoryjnym.

 

Ciechocinek - leczenie i rehabilitacja obejmuje: schorzenia układu ruchu (choroby reumatyczne, pourazowe, wady wrodzone, zaniki mięśniowe, skrzywienie kręgosłupa, dysfunkcje ruchowe); schorzenia układu nerwowego obwodowego i ośrodkowego (niedowłady, porażenia, udary, nerwobóle, stany pourazowe, stany pooperacyjne); schorzenia układu krążenia; schorzenia górnych dróg oddechowych (przewlekłe nieżyty oskrzeli, krtani, gardła, nosa i zatok); otyłość

 

Cieplice Śląskie-Zdrój - leczenie i rehabilitacja obejmuje: schorzenia układu ruchu, schorzenia dróg oddechowych, schorzenia dróg moczowych

 

Czerniawa - Zdrój - szpital uzdrowiskowy leczy dzieci przewlekle chore (schorzenia górnych dróg oddechowych, astma, alergie, niedobory odporności). U dzieci leczonych w Czerniawie - Zdroju stwierdzono znaczny spadek częstości zachorowań i poprawę parametrów immunologicznych w surowicy (Pediatryczne Centrum Immunologiczne we Wrocławiu - wyniki badań przeprowadzonych przez prof. dr hab. Adama Jankowskiego). Czerniawa - Zdrój to doskonałe miejsce dla realizacji oddziaływań profilaktycznych w dziedzinie zdrowia dzieci i młodzieży (obozy sportowe i sportowo - wypoczynkowe, imprezy terapeutyczno - wypoczynkowe). Sprzyjające warunki środowiskowe (klimat, bezpieczeństwo ekologiczne) i kwaterunkowe (dobrze wyposażona baza lokalowa) umożliwiają zdrowy i wartościowy wypoczynek.

 

Długopole - Zdrój - specjalizacją leczniczą uzdrowiska jest leczenie chorób wątroby (m.in.: stany po zapaleniu wirusowym, marskość, przewlekłe zapalenia). Terapia chorób przewodu pokarmowego obejmuje choroby trzustki, nieżyty niedokwaśne żołądka, zaburzenia funkcji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Wysoką skuteczność odnotowuje się w leczeniu pacjentów z cukrzycą, hiperlipidemią, dną moczanową. Do Długopola - Zdroju kierowani są również pacjenci z chorobami układu krążenia. Leczy się tu m.in.: miażdżycę tętnic, żylaki kończyn, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia krążenia obwodowego, stany po przebytym zakrzepowym zapaleniu żył, przewlekłą chorobę niedokrwienną serca.

 

Goczałkowice - Zdrój - leczenie dzieci obejmuje: schorzenia układu kostno - stawowego (skrzywienia kręgosłupa, przykurcze stawowe pochodzenia pourazowego lub neurogennego, stany po złamaniach lub wydłużeniach kończyn); schorzenia układu mięśniowego (dystrofie, miopatie lub atrofie); schorzenia neurologiczne (mózgowe porażenie dziecięce, niedowłady pourazowe).

 

Kołobrzeg - uzdrowiskowe leczenie dzieci obejmuje m.in: astmę oskrzelową, cukrzycę, choroby tarczycy, otyłość, alergie skórne. W kołobrzeskim uzdrowisku jest prowadzona również rehabilitacja lecznicza.

 

Kudowa - Zdrój rehabilitacja i leczenie dzieci obejmuje m.in.: porażenia i niedowłady, skoliozy wieku rozwojowego, zmiany zwyrodnieniowe stawów obwodowych, zespoły bólowe kręgosłupa, choroby przeciążeniowe narządu ruchu, zaburzenia ukrwienia kości, wady rozwojowe, choroby tkanki chrzęstnej, usprawnienia oprotezowane po amputacjach, usprawnienia po długotrwałych unieruchomieniach, choroby hematologiczne, choroby onkologiczne (stany po chemioterapii i radioterapii).

 

Rabka - Zdrój - uzdrowiskowe leczenie dzieci obejmuje m.in.: schorzenia układu oddechowego (astma oskrzelowa, katary sienne, pyłkowice, przewlekłe zapalenia górnych i dolnych dróg oddechowych); schorzenia przemiany materii (cukrzyca typu I, otyłość); schorzenia kardiologiczne (zaburzenia rytmu serca, wady nabyte serca, choroby naczyń, stany po operacjach wrodzonych wad serca); schorzenia narządu ruchu (wady wrodzone i nabyte: kręgosłupa, klatki piersiowej, kończyn dolnych).

 

Rymanów - Zdrój - Uzdrowiskowe leczenie dzieci obejmuje m.in.: infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, dysfunkcje kończyn górnych i dolnych przy mózgowym porażeniu dziecięcym, dysfunkcje stawów biodrowych, choroby o podłożu alergicznym, choroby nerek i dróg moczowych, choroby reumatyczne. W uzdrowisku funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych (podstawowa, gimnazjum), zapewniający ciągłość nauki dzieciom przebywających na leczeniu. Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze prowadzone są przez cały rok (również podczas wakacji, ferii, dni wolnych).

 

Sopot - reumatologia

 

Świeradów - Zdrój - szpital uzdrowiskowy leczy dzieci przewlekle chore (schorzenia górnych dróg oddechowych, astma, alergie, niedobory odporności). U dzieci leczonych w Czerniawie - Zdroju stwierdzono znaczny spadek częstości zachorowań i poprawę parametrów immunologicznych w surowicy (Pediatryczne Centrum Immunologiczne we Wrocławiu - wyniki badań przeprowadzonych przez prof. dr hab. Adama Jankowskiego). Czerniawa - Zdrój to doskonałe miejsce dla realizacji oddziaływań profilaktycznych w dziedzinie zdrowia dzieci i młodzieży (obozy sportowe i sportowo - wypoczynkowe, imprezy terapeutyczno - wypoczynkowe). Sprzyjające warunki środowiskowe (klimat, bezpieczeństwo ekologiczne) i kwaterunkowe (dobrze wyposażona baza lokalowa) umożliwiają zdrowy i wartościowy wypoczynek.

 

Portal Kurortów Polskich poleca

 

 

 

Zastrzeżenie prawne: Zamieszczone na stronie informacje o charakterze medycznym nie mogą stanowić podstawy do samodiagnozy, leczenia, lub podejmowania innych działań związanych ze zdrowiem. Informacje te nie są również poradą medyczną. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia należy zawsze korzystać z porady lekarza.

 

 

© EFFECT
Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w portalu są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną EFFECT. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody EFFECT są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe i tekstowe w portalu są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.


Reklama w portalu