Portal Kurortów Polskich

Sanatoria Konstancin - Jeziorna ● Katalog


 

 

 


Informacje zamieszczone w naszym katalogu obejmują wszystkie sanatoria uzdrowiskowe w Polsce według ich lokalizacji w uzdrowiskach. W wykazach ujęto również szpitale uzdrowiskowe dla dorosłych i szpitale uzdrowiskowe dla dzieci, jeżeli w danym uzdrowisku są dostępne. Ośrodki Medical SPA oraz hotele uzdrowiskowe są w wykazach tylko wtedy, gdy świadczą usługi typu uzdrowiskowego. Ośrodki rehabilitacyjne zlokalizowane poza uzdrowiskami znajdą się w odrębnym katalogu.


 

UZDROWISKO KONSTANCIN - ZDRÓJ S.A.

SZPITAL REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

05-510 Konstancin - Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 8

tel. 22 756 32 86

Pobyty:   NFZ

 

KONSTANCIŃSKIE CENTRUM HYDROTERAPII

EVA Park Life & SPA

05-510 Konstancin - Jeziorna, ul. Sienkiewicza 2

tel. 22 484 28 88

 

 

UZDROWISKO KONSTANCIN - ZDRÓJ S.A.

SZPITAL REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

05-510 Konstancin - Jeziorna, ul. Sue Ryder 1

tel. 22 756 40 41

Pobyty:  NFZ

 

UZDROWISKO KONSTANCIN - ZDRÓJ S.A.

ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY "BIAŁY DOM"

05-510 Konstancin - Jeziorna, ul. Mostowa 5

tel. 22 756 40 26

Pobyty:  NFZ

 

UZDROWISKO KONSTANCIN - ZDRÓJ S.A.

SZPITAL UZDROWISKOWY

05-510 Konstancin - Jeziorna, ul. Sue Ryder 1

tel. 22 756 40 41

 

 

 

UZDROWISKO KONSTANCIN - ZDRÓJ S.A.

CENTRUM TERAPII NARZĄDU RUCHU

"BIAŁY DOM"

05-510 Konstancin - Jeziorna, ul. Mostowa 5

Recepcja tel. 22 484 28 30

Rejestracja tel. 22 484 28 35; 22 756 40 26

Zastrzeżenie prawne: Zamieszczone na stronie informacje o charakterze medycznym nie mogą stanowić podstawy do samodiagnozy, leczenia, lub podejmowania innych działań związanych ze zdrowiem.

Informacje te nie są również poradą medyczną.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia należy zawsze korzystać z porady lekarza.

 

© EFFECT

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w portalu są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną EFFECT. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody EFFECT są zabronione.

Niektóre elementy zdjęciowe i tekstowe w portalu  są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

Reklama w portalu

Tagi: sanatorium konstancin, szpital kardiologiczny konstancin, szpital neurologiczny konstancin, rehabilitacja w konstancinie, centrum kompleksowej rehabilitacji