Portal Kurortów Polskich

Szpital Uzdrowiskowy Nr III im. dra Markiewicza w Ciechocinku

 
Szpital Uzdrowiskowy Nr III im. dra Markiewicza jest przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych, na miejscu stołówka, nowoczesna baza zabiegowa, basen solankowy, szkoła podstawowa i gimnazjum. Mali Pacjenci są tu otoczeni oprócz opieki medycznej szczególną troską wychowawców i pedagogów - również w dni wolne od zajęć. Typowo nizinny klimat Ciechocinka - łagodny dla organizmu - unikalne walory klimatu tężniowego, otoczenie zieleni - to idealne warunki do prowadzenia kuracji dzieci i młodzieży.Szpital Uzdrowiskowy Nr III im. dra Markiewicza położony w sąsiedztwie tężni solankowych, ma 168 miejsc. Zakwaterowanie kuracjuszy w pokojach 2, 3, 4 i 5 - osobowych. Leczenie trwa 27 dni (bez opiekuna) lub 21 dni (z opiekunem). Szpital dysponuje bazą hotelową dla osób opiekujących się dzieckiem podczas rehabilitacji oraz pragnących wypocząć kilka dni w pięknym kurorcie.Obiekty szpitala i szkoły są przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych, wyposażone w windy. Na miejscu stołówka, nowoczesna baza zabiegowa, basen solankowy. Dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym kontynuuje naukę w szkole podstawowej i gimnazjum. Mali Pacjenci są tu otoczeni oprócz opieki medycznej szczególną troską wychowawców i pedagogów - również w dni wolne od zajęć, święta, ferie i wakacje (opieka całodobowa). Pacjenci Szpitala Uzdrowiskowego nr 3 im. dra Markiewicza- nasi wychowankowie i uczniowie - mają zapewnioną opiekę duszpasterską. Typowo nizinny klimat Ciechocinka - łagodny dla organizmu - unikalne walory klimatu tężniowego, otoczenie zieleni - to idealne warunki do prowadzenia kuracji dzieci i młodzieży.W Szpitalu im. dra Markiewicza specjalizujemy się w leczeniu i rehabilitacji dzieci (również na wózkach inwalidzkich) w następujących schorzeniach:

 

związanych z dysfunkcją narządu ruchu:
- mózgowe porażenie dziecięce
- wrodzone wady rozwojowe
- boczne skrzywienie kręgosłupa
- następstwa urazów
- wrodzone zwichnięcie stawów biodrowych
- okołoporodowe uszkodzenie splotu barkowego

 

● górnych dróg oddechowych:
-
nawracającymi infekcjami gardła, nosa, krtani

● układu nerwowego:

- niedowłady połowicze
- niedowłady czterokończynowe
- wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego

 

● choroby reumatoidalne:
- młodzieńcze zapalenie stawów
 

Typy zabiegów wykonywanych w obiekcie szpitala:

 

● hydroterapia (kąpiele solankowe w wannach i basenie

● zabiegi borowinowe

● masaże

● zabiegi kinezyterapeutyczne i fizykoterapeutyczne.

● zabiegi borowinowe

● parafina

● ćwiczenia indywidualne i grupowe 

Zespół Szkół Uzdrowiskowych Nr 1 w Ciechocinku

 

Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura we Włocławku.

Szkoła połączona jest ze szpitalem łącznikiem, w związku z tym droga do niej jest bezpieczna.
W ciągu całego roku szkolnego realizowany jest program dydaktyczny w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum.

W Szkole Podstawowej i Gimnazjum zapewniamy naukę języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

W klasach I-III SP uczymy języka angielskiego.
Szkoła posiada pracownię komputerową, specjalistyczny sprzęt komputerowy do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy 12561 woluminów.


Zajęcia w szkole odbywają się w godzinach 14:00 do 18:25

Uczniowie klas szóstych podczas pobytu na leczeniu w Ciechocinku mają możliwość przystąpienia do sprawdzianu.

Po sprawdzianie do szkoły Ucznia przesyłamy potwierdzenie przystąpienia do egzaminu. oraz wyniki przekazane nam przez OKE.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku po ogłoszeniu wyników przesyła zaświadczenie bezpośrednio do szkoły macierzystej Ucznia.

 

Każdy uczeń klasy III gimnazjum ma możliwość przystąpienia do egzaminu zgodnie z wymaganiami określonymi wcześniej w szkole macierzystej. Informacje o uzyskanych wynikach przesyłamy do szkoły. Zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu OKE przekazuje bezpośrednio do szkoły macierzystej. W dniu przyjazdu każdy Uczeń może uzyskać informacje na temat egzaminu u pedagoga szkolnego.


Powiedz o nas lekarzowi rodzinnemu lub lekarzom - specjalistom,

sprawującym opieką medyczną nad Twoim dzieckiem.

Mają oni możliwość wystawienia wniosku o skierowanie na leczenie i rehabilitację w naszym szpitalu.


Warunkiem skorzystania z pobytu na zasadach pełnej odpłatności w Szpitalu Uzdrowiskowym im. dra Markiewicza w Ciechocinku jest dokonanie rezerwacji w formie telefonicznej, pisemnej, za pomocą poczty internetowej lub formularza rezerwacji. Rodzaj pokoju, termin oraz długość pobytu zgodnie z Państwa życzeniem. Ilość i rodzaj zabiegów są określane przez lekarza podczas konsultacji. Pozwala to prowadzić maksymalnie efektywne i bezpieczne kuracje. Ze względu na zakładane efekty leczenia uzdrowiskowego proponujemy pobyt co najmniej 14-dniowy.

 

O dopełnieniu przed przyjazdem wymaganych warunków związanych z obowiązkiem szkolnym dzieci i młodzieży należy uzyskać pełne informacje w sekretariacie Zespołu Szkół Uzdrowiskowych.

 

Nie jest wymagane posiadanie skierowania lekarskiego, jednak prosimy o zabranie ze sobą aktualnych wyników i historii przebytych chorób. Dodatkowe badania lekarskie wykonamy na miejscu odpłatnie. O szczegóły warto zapytać w Dziale Obsługi Kuracjusza.
 

Wypoczynek w Ciechocinku

 

Ciechocinek - ze swoim niespiesznym, kurortowym stylem i tempem życia - jest idealnym miejscem dla przywrócenia organizmowi równowagi. Liczne parki przepełnione zielenią, unikalne kwiatowe dywany, tężnie solankowe, klasycystyczna zabudowa - wszystko to nastraja człowieka pozytywnie. Nie ma tu uciążliwego ruchu pojazdów i hałasu związanego z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych. Osoby przebywające na kuracji, po zabiegach mogą korzystać z wielu atrakcyjnych propozycji rekreacyjnych, kulturalnych lub krajoznawczych. Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego należące do Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ciechocinek S.A. organizują wycieczki, spotkania artystyczne, koncerty i imprezy rozrywkowe.Lokalizacja Szpitala Uzdrowiskowego Nr III im. dra Markiewicza

87-720 Ciechocinek, ul. Staszica 5

 

Zespół Szkół Uzdrowiskowych

tel/fax: 54 283 6466 - sekretariat, dyrektor, wicedyrektor, kierownik ZPZW, pedagog, dział finansowy

tel.: 54 283 6072 - centrala, informacje medyczne, kontakt z wychowawcą grupy

 

Kontakt i Rezerwacje

Dział Marketingu i Obsługi Kuracjusza
87-720 Ciechocinek, ul. Kościuszki 10

 

Telefony: 54 283 6265, 54 283 6078
Fax 54 283 3032
 

Strona internetowa Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

http://www.uzdrowiskociechocinek.pl

 

Strona internetowa Zespołu Szkół Uzdrowiskowych

http://www.zsuciechocinek.szkolnastrona.pl

 

 

Powrót do strony Sanatoria ● Prezentacje

 

Powrót do strony Uzdrowisko Ciechocinek

 

Powrót do strony Sanatoria dla dzieci

 

Zastrzeżenie prawne: Zamieszczone na stronie informacje o charakterze medycznym nie mogą stanowić podstawy do samodiagnozy, leczenia, lub podejmowania innych działań związanych ze zdrowiem. Informacje te nie są również poradą medyczną. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia należy zawsze korzystać z porady lekarza.

 

© EFFECT

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w portalu są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną EFFECT. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody EFFECT są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe i tekstowe w portalu  są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

 

 

Reklama w portalu

 

Tagi: sanatorium dziecięce, sanatoria dla dzieci, sanatorium markiewicz ciechocinek, uzdrowiskowe leczenie dzieci, szpital markiewicza